Kto môže podstúpiť rekonštrukciu prsníka?

Väčšina žien, ktorým bol odobraný celý prsník, alebo jeho časť, taktiež aj tie čo prešli ožarovaním a chemoterapiou, alebo aj tie čo majú veľké prsia, môžu podstúpiť rekonštrukciu.

Vo všeobecnosti pacientky, ktoré by chceli podstúpiť rekonštrukciu prsníka by mali byť zdravé, najmä čo sa týka srdcovo-cievneho systému a hojenia. Tiež by mali byť v dostatočnej telesnej kondícii, aby zvládli rekonštrukčnú operáciu. Na druhej strane, rekonštrukcia môže byť zložitá pre ženy, ktoré fajčia, majú veľkú nadváhu alebo trpia chorobami ako, napr. cukrovku, ktoré zvyšujú rizikovosť zákroku. Plastický chirurg po konzultácii s Vami určí, ktoré možnosti sú pre Vás najoptimálnejšie.

Ak plánujete podstúpiť  lumpektómiu/ segmentektómiu a myslíte, že budete potrebovať aj rekonštrukciu prsníka, porozprávajte sa so svojim chirurgom o možnostiach.

Mali by ste vedieť, že:

Štádium a typ rakoviny prsníka taktiež ovplyvňujú zákrok, najmä pokiaľ ide o pokročilú alebo agresívnu rakovinu čo môže zabrániť následnej rekonštrukcii.
Obdobie zotavovania sa po rekonštrukcii môže byť komplikované a predĺžené; preto fyzická schopnosť ženy zvládnuť rekonštrukčnú operáciu s následným zotavovaním by mala byť predtým zohľadnená.

Fajčiarky by mali prestať fajčiť aspoň dva mesiace pred rekonštrukciou, aby sa znížilo riziko komplikácií.

Konkrétny typ zdravotného stavu tiež môže zabrániť rekonštrukcii:

Cukrovka, ktorá nie je pod kontrolou

Autoimunitné ochorenia

Extrémna obezita alebo extrémne nízka váha

Slabé celkové zdravie

Je rekonštrukcia prsníka to pravé pre mňa?

Rekonštrukcia prsníka je vysoko individualizovaný zákrok. Pokiaľ sa pre ňu rozhodnete, mali by ste to urobiť pre seba, nie preto, aby ste naplnili túžby niekoho iného, alebo preto, že sa snažíte dosiahnuť nejaký druh ideálneho výzoru. Rekonštrukcia prsníka je dobrou možnosťou pre Vás, ak:

  • Dobre zvládate svoju diagnózu a proces liečenia
  • Nemáte žiadne ďalšie zdravotné problémy, alebo ochorenia, ktoré môžu narušiť liečenie
  • Máte pozitívnu víziu a realistické ciele čo sa týka obnovovania Vášho poprsia a telesného výzoru
  • Rozhodnutie podstúpiť rekonštrukciu prsníka je osobné.

Najdôležitejšie je, cítiť sa pripravená na emočné prispôsobenie sa spojené s rekonštrukciou, čo môže trvať aj určitý čas, kým zakceptujete definitívne výsledky.