Typy rekonštrukcie prsníka

Existujú rôzne možnosti rekonštrukcie prsníka po jeho celkovom (mastektómia), alebo čiastočnom (segmentektómia) odstránení. Nie však každá operačná technika rekonštrukcie prsníka je vhodná pre všetky pacientky.

Existujú tri základné typy rekonštrukcie prsníka:

Rekonštrukcia pomocou implantátu, resp. expanderimplantátu

Rekonštrukcia použitím vlastného materiálu ( presunom kože s podkožím a svalom, resp. tukovým tkanivom)

Rekonštrukcia kombináciou vlastného materiálu a implantátu

Rekonštrukciu prsníka tiež rozdeľujeme z časového hľadiska na okamžitú a odloženú. V prvom prípade dochádza k rekonštrukcii prsníka v jednom zákroku spolu s odstránením tumoru resp. mastektómiou, v druhom prípade operačný zákrok realizuje mesiace až roky po operácii prsníka.

Metóda rekonštrukcie, ktorá je pre Vás najvhodnejšia, závisí od mnohých faktorov. Ovplyvňuje to jednak Vaša vlastná preferencia, typ a tvar prsníka, kvalita Vašich tkanív, pooperačná deformácia, typ onkologickej terapie, tiež to či máte v pláne ešte otehotnieť, histologický typ maligného ochorenia a v neposlednom rade skúsenosti lekárov. Váš lekár spolu s Vami Vám pomôže vybrať najvhodnejšiu variantu.

Rekonštrukcia s použitím implantátov

reconstruction-with-breast-implant

Implantát naplnený silikónovým gélom, fyziologickým roztokom alebo kombináciou oboch týchto látok je zväčša umiestnený pod kožu a prsný sval. Prvým krokom v tomto procese je vloženie špeciálneho implantátu do rekonštruovaného miesta, tzv. expandéru, ktorý slúži k postupnému naťahovaniu kože a svalu pre dostatočné prekrytie finálneho implantátu. Expandér sa plní ihlou cez kožu do vnútorného ventilu cca 1 až 4 mesiace, v závislosti od jeho veľkosti, fyziologickým roztokom až do požadovanej veľkosti prsníka. Druhým krokm je zákrok po 1 až 5 mesiacoch, pri ktorom sa tuhší expandér nahradí mäkkším silikónovým implantátom. Tiež je, ale možné ponechať existujúci naplnený expandér, ktorý musí mať v sebe aj silikónový gél a potom je braný ako trvalé riešenie.

Rekonštrukcia použitím vlastného materiálu

Tento typ operačného zákroku je založený na použití tzv. lalokov kože, podkožia a niekedy i svalu, ktoré sa odoberajú pacientkám z vlastného tela tam kde ich je nadbytok a niesú až tak potrebné. Následne sa takéto laloky použijú k vymodelovaniu nového prsníka.

Tram Flap

TRAM (Transverzus Rectus Abdominis Musculocutaneous) lalok je pravdepodobne najbežnejší. Používa sa ako lalok z kože podbruška a priečneho brušného svalu. Do oblasti rekonštrukcie prsníka môže byť premiestnený ako TRAM lalok na stopke, pri ktorom je zachované pôvodné cievne zásobenie, alebo ako voľný TRAM lalok, kde je tkanivo možné oddeliť od ciev a presunúť ho do potrebnej oblasti. Potom je však nevyhnutné napojiť cievy laloku opäť na krvný obeh pomocou mikroskopu

Diep Flap

DIEP (Deep Inferior Epigastric Artery Perforator) a SIEA (Superficial Inferior Epigastric Artery) laloky sú podobné TRAM laloku, ale nepoužívajú sval, len kožu a tuk z podbruška, sú však technicky náročnejšie.

Latissimus Dorsi

LD ( Latissimus Dorsi ) lalok je použitý z časti širokého svalu chrbtového, ktorý sa spolu s ostrovčekom kože preklopí na hrudník pričom nedochádza k prerušeniu ciev.

Rekonštrukcia pomocou kombinácie implantátu a vlastného tkaniva

combination-of-techniques

Laloky samotné pri dostatočnom objeme tkaniva sa používajú k rekonštrukcii prsníkov, avšak je možné ich použiť pri nedostatočnom objeme aj v kombinácii s implantátom.

Ktorá technika rekonštrukcie prsníka je pre mňa najvhodnejšia?

Závisí to od:

Koľko tkaniva z prsníka bolo odstránené

Akú kvalitu má tkanivo po operácii a ďalšej liečbe na prsníku a kvalita a objem takniva potenciálnej donorskej oblasti vlastného tela vhodnej na rekonštrukciu

Podstúpenie rádioterapie

Veľkosť a tvar prsníkov

Vaše preferencie

Vaše celkové zdravie

Porovnanie jednotlivých metód rekonštrukcie prsníka

Implantáty

Vlastné tkanivo

Porovnanie vzhľadu rekonštrukcie k zdravému prsníku

Menej pripomínajú zdravý prsník výzorom a pocitovo

Viac pripomínajú zdravý prsník výzorom a pocitovo

Strata citlivosti

Pravdepodobná strata citlivosti v prsníkoch

Pravdepodobná strata citlivosti v prsníkoch a v odberovom mieste

Chirurgická operácia

Menej rozsiahly výkon, kratšia doba operácie

Rozsiahlejší výkon, dlhšia doba operácie

Pobyt v nemocnici

Potrebný čas k zákroku cca 2 hodiny, ďalší postup už ambulantne

Potrebný čas k zákroku cca 4hodiny, dlhší čas pobytu v nemocnici

Následujúce zákroky

Výmena implantátov po určitej dobe

Laloky nepotrebujú výmenu, pokiaľ však nastane komplikácia pri rekonštrukcii, alebo pri hojení, je treba ešte zrealizovať na postihnutom prsníku korekčné zákroky

Zotavovanie sa

Dva tri týždne
menej jaziev

Tri až šesť týždňov
viac jaziev

Riziko komplikácií

Existuje určité riziko komplikácií

Existuje určité riziko komplikácií, pri niektorých výkonoch väčšie ako pri implantátoch