Rekonštrukcia TRAM LALOKOM

Pri tomto type operácie sa využíva k rekonštrukcii prsníka lalok z kože , podkožného tuku a svalu z podbruška. Poopreačne brucho ostáva plochšie s pupkom na novom mieste.

Existujú dva typy TRAM lalokov:

TRAM lalok na stopke

Pri TRAM laloku na stopke sa koža, podkožný tuk, cievy a sval z Vášho podbruška presunú pod kožou brucha až do oblasti hrudníka, kde treba vytvoriť Váš nový prsník. Krvné cievy (tepny a žily) laloka sa ponechajú pripojené k ich pôvodnému krvnému zásobovaniu z brucha. Pri TRAM laloku na stopke sa takmer vždy použije veľká časť priameho brušného svalu. Rekonvalescencia pri použití TRAM laloku na stopke môže trvať dlhšie než pri sval šetriacom voľnom TRAM laloku, pretože zahŕňa použitie väčšieho množstva svalu.

Voľný TRAM lalok

Pri voľnom TRAM laloku sa koža, podkožný tuk, cievy a časť svalu odoberú zo steny podbruška a premiestnia sa na hrudník, čím sa vytvorí základ pre nový prsník. V tomto prípade plastický chirurg pripojí pomocou mikrochirurgickej techniky cievy laloku k cievam na hrudníku čím sa zabezpečí jeho výživa. Vzhľadom k tomu, že pri využití sval šetriaceho TRAM laloku sa použije len malá časť svalu, zotaví sa väčšina žien po operácii rýchlejšie a zároveň majú aj nižšie riziko oslabenia sily brušných svalov.

Tkanivo môže byť odobraté z Vášho podbruška k rekonštrukcii prsníka len raz. Takže ak uvažujete o profylaktickom odstránení a rekonštrukcii aj druhého prsníka, bude lepšie ak sa tak rozhodnete už pred takouto rekonštrukciou. Ak ste už podstúpili rekonštrukciu TRAM lalokom na jednom prsníku a neskôr budete potrebovať rekonštrukciu aj druhého prsníka, tak tkanivo pre druhý prsník bude musieť s veľkou pravdepodobnosťou pochádzať z chrbta, alebo inej oblasti, resp. môžete podstúpiť rekonštrukciu pomocou implantátu.

Keďže pri rekonštrukcii TRAM lalokom sa koža, podkožný tuk, sval a krvné cievy presúvajú z brucha na hrudník, vaše brucho sa stane plochším a pevnejším, podobne ako by ste mali po plasticko-chirurgickej korekcii brucha. Rekonštrukcia TRAM lalokom však zanecháva dlhú horizontálnu jazvu v podbrušku nad pubickým ochlpením. Po odstránení laloku z Vášho podbruška, môže byť zväčša Váš pupok posunutý na iné prirodzené miesto.

TRAM-reconstruction

Aj keď je to najobľúbenejší typ lalokovej rekonštrukcie , tak TRAM lalok nie je vhodný pre každú pacientku. Nie je dobrou voľbou pre:

štíhle ženy, ktoré nemajú dostatok tkaniva v podbrušku

športovkyňe

ženy, ktoré podstúpili niekoľko brušných operácií

ženy, ktoré plánujú tehotenstvo

Čo môžete očakávať

Pri rekonštrukcii TRAM lalokom sa vedie rez v podbrušku v úrovni nohavičiek tak že sa odoberie oválna časť kože, podkožného tuku, ciev a svalu z dolnej polovice brucha, premiestni sa na hrudník a vyformuje sa do tvaru prsníka.

Rekonštrukcia pomocou sval šetriaceho TRAM laloku resp. voľného TRAM laloka si vyžaduje prácu s menším množstvom svalu než pri tradičnej rekonštrukcii pomocou TRAM laloku na stopke. Pri rekonštrukcii pomocou voľného TRAM laloka sa drobné krvné cievy, ktoré zásobujú tkanivo nového prsníka, mikrochirurgicky pod mikroskopom opatrne znova pripoja na cievy hrudníka.

Pri TRAM laloku na stopke sa časť kože, podkožného tuku a svalu pretiahne cez tunel pod kožou až do oblasti hrudníka. Krvné cievy TRAM laloku na stopke sa nechajú pripojené k ich pôvodnému krvnému z brucha.

Rekonštrukcia pomocou voľného TRAM laloku trvajá asi 6 až 8 hodín, operácia pomocou TRAM laloku na stopke trvá zhruba 3- 4 hodiny.

Po operácii

U všetkých typov rekonštrukcií pomocou TRAM lalokov platí, že ostávate v nemocnici minimálne 7 dní po operácii. Následná rekonvalescencia až do úplného zotavenia trvá asi 6 až 8 týždňov. Operatér Vám zväčša doporučí, aby ste nosili kompresný brušný pás po dobu 6- 8 týždňov po operácii.

Vzhľadom k tomu, že ste podstúpili operáciu na dvoch miestach na Vašom tele (hrudník a brucho), je možné, že sa budete cítite horšie, než po samotnej mastektómii a pravdepodobne to bude trvať dlhšie než sa zotavíte. Tesne poooperačne budete mať drenáž zo zrekonštruovaného prsníka a podbruška a budete musieť dodržovať pár dní kľud na lôžku. Pooperačne Vás tiež čaká ošetrovanie si troch rán: na prsiach, v podbrušku a okolo pupku.

Rovnako ako u iných operácií brucha, môže byť pre Vás ťažké alebo bolestivé sadnúť si, alebo vstať zo sedu. Je dôležité dopriať si dostatok času na rekonvalescenciu. Dodržujte pokyny svojho lekára o tom, kedy začať s naťahovacími cvičeniami a s bežnými dennými aktivitami. Zvyčajne sa musíte vyhnúť dvíhaniu ťažkých bremien, náročným športom a sexuálnej aktivite po dobu asi 6 týždňov po rekonštrukcii TRAM lalokom. Niekedy to môže trvať až 1 rok, kým sa tkanivo úplne zahojí a jazvy zmäknú.

RIZIKÁ

Rovnako ako iné operácie, má aj rekonštrukcia TRAM lalokom svoje riziká.

Poškodenie tkaniva

Nezriedka sa môže stať, že tkanivo premiestnené z podbruškado oblasti hrudníka nemá celé dostatok krvi a následne niektorá časť tkaniva môže odumrieť. Tento rozklad tkanív sa nazýva “nekróza.” Ak k tomu dôjde, odumreré tkanivo sa musí odstrániť. To sa vykonáva na operačnom sále v lokálnej alebo celkovej anestézii v závislosti od rozsahu poškodenia.

Ak podstúpite jeden z typov rekonštrukcie pomocou voľného TRAM laloka, riziko poškodenia tkanív je vyššie ako  pri TRAM laloku na stopke. Pri použití voľného TRAM laloku sa totiž cievy laloku oddelia a potom znovu pripoja na cievy na hrudníku, takže je tu väčšie riziko, že tkanivo nedostane dostatočné množstvo výživy. Pri použití TRAM laloku na stopke zostávajú cievy pripojené na pôvodnú zásobáreň krvi z brucha, takže riziko nekrózy je výrazne menšie.

Nerovnosti v zrekonštruovanom prsníku

Ak je narušený prívod krvi do niektorej časti podkožného tuku laloka použitého k rekonštrukcii prsníka, tak sa môže tento tuk premeniť na jazvu, ktorú budete cítiť ako hrčku. Jedná sa o tukovú nekrózu. Tukové nekrózy sa môžu, ale nemusia časom vstrebať. Ak sa nevstrebú, tak je najlepšie chirurgicky ich odstrániť zväčša v lokálnej anestéze.

Prietrž alebo svalová slabosť v odberovom mieste

Prietrž nastane v prípade, keď najčastejšie malý kúsok čreva, alebo tuku vysunie cez oslabené miesto v brušnej stene. Zvyčajne nastanú na slabom mieste po odobratí brušného svalu pri napínaní brušného lisu, napríklad zdvíhaním ťažkých bremien.

Ak podstúpite rekonštrukciu s použitím TRAM laloku na stopke, riziko prietrže je vyššie ako pri sval šetriacom, alebo voľnom TRAM laloku. Prietrž môže byť bolestivá, alebo môže spôsobiť len hrčku v podkoží. Riešenie je chirurgicky opravou a spevnením brušnej steny.