Rekonštrukcia prsníka krok za krokom

Pre väčšinu pacientok je rekonštrukcia prsníka výkon pozostávajúci z viacerích chirurgických etáp.

Prvým krokom je primárna rekonštrukcia prsníka, vymodelovanie jeho objemu a tvaru. Druhý krok sa obvykle skladá z ďalšej práce na tvare prsníka rekonštruovaného, resp. druhostranného, alebo umiestnením trvalého implantátu po expanzii. Posledným krokom je zvyčajne rekonštrukcia bradavky a dvorca. Definitívne umiestnenie bradavky je rozhodujúce k tomu, aby sa nový prsník blížil, čo najviac k pôvodnému prirodzenému vzhľadu.

Časový postup pri rekonštrukcii prsníka

Môže sa u pacientok mierne líšiť, ale všeobecne sa postupuje podľa tohto plánu:

Vstupná konzultácia

Zahŕňa stretnutie s plastickým chirurgom po odporúčaní onkológa, ktorý sa oboznámi s Vašim nálezom a spoločne sa dohodnete na type rekonštrukčného výkonu.

Druhá konzultácia

Nadväzuje na predošlú konzultáciu. Pokiaľ ste nemali odporúčanie od onkológa pri vstupnom vyšetrení, doplníte ho. Lekár odpovie na Vaše otázky, ktoré ste si doma premyslela a navrhne Vám časový rozvrh predoperačných vyšetrení.

Predoperačné vyšetrenia

Interné predoperačné vyšetrenie: EKG, krvné testy, RTG pľúc…

Prvá fáza operácie

Ak podstúpite rekonštrukčný výkon pomocou vlastného tkaniva, zostanete po operácii v nemocnici 4 až 7dní. Prvé dni sú veľmi dôležité pre monitorovanie lalokov. Ak podstúpite rekonštrukciou pomocou implantátov, zostanete v nemocnici 2 až 4 dni.

Pooperačné sledovanie

Týždeň po operácií Vás čaká kontrola rekonštruovaného prsníka, ako prebieha jeho hojenie a celková Vaša kondícia.

Návrat k bežnej činnosti

Už týždeň po operácií , v prípade nekomplikovaného priebehu sa môžete vrátiť k ľahším pracovným činnostiam. Približne dva týždne po operácií sa už celá môžete sprchovať. Ďalšie detaily k fyzickým aktivitám pacientky dostávajú pri odchode z nemocnice vzhľadom na to, že sú výrzane závislé od typu rekonštrukcie.

Výmena implantátov

Pri rekonštrukcii pomocou expandéru je potrebné expandér vymeniť po 6 až 12 mesiacoch za silikónový implantát.

Druhá fáza operácie

Ak sa rozhodnete pre úpravu symetrie na hrudníku, modeláciou prsníkov, tak v druhej etape Vám plastický chirurgzrealizuje takúto korekciu. Následne by mali byť oba prsníky symetrické.

Rekonštrukcia dvorca

Pri úplnej mastektomii sa odoberajú i dvorce s bradavkami, ktoré sa rekonštruujú chirurgicky v lokálnej anestéze prenesením časti dvorca zo zdravého prsníku, alebo prenesením kožného transplantátu z vnútornej strany stehien.

Tetovanie dvorca

Ako náhrada vzhľadu dvorca a bradaviek sa v plastickej chirurgii využíva i tetovanie. K tomuto zákroku dochádza zhruba 6 mesiacov po rekonštrukcii.

Finálna kontrola

Je rok od operácie, kedy pri dobrých výsledkoch a bez komplikácií pacientky zostávajú sledované á 1 rok v starostlivosti plastického chirurga. Ostávajú naďalej aj v starostlivosti onkológa.