Riziká spojené s rekonštrukciou prsníka

Riziká spojené s akýmkoľvek chirurgickým zákrokom sú rôzne a sú závislé tiež od zdravotného stavu pacienta.

Pacienti s obezitou, vysokým krvným tlakom, s cukrovkou a fajčiari majú oveľa vyššie riziko komplikácií po operácii. Ohrozenou skupinou sú i pacientky, ktoré po operácii podstúpili rádioterapiu.

Pre pacientku s vyšším rizikom komplikácií nie je rekonštrukčná operácia kontraindikovaná. Avšak lekár Vám môže odporučiť jej odloženie, upraviť životný štýl,resp. zmeniť liečbu. Cieľom je čo najlepšie pripraviť pacientku na rekonštrukčný výkon a pokúsiť sa eliminovať možné komplikácie.

Všeobecné riziká

Existuje celý rad rizík spojených s akoukoľvek operáciou, ako napríklad: krvácanie, infekcia, porucha hojenia, alergická reakcia na anestetiká… Hematóm (nahromadenie krvi v mieste chirurgického zákroku) môže tiež predlžovať hojenie. Riziko infekcie a tvorby serómu (tekutina v mieste operácie) je napríklad vyššie u pacientok, ktoré podstúpili okamžitú rekonštrukciu v porovnaní s tými, ktoré podstúpili odloženú. Každá rekonštrukcia prsníka tiež predstavuje riziko asymetrie a prípadnú potrebu operačných revízií.

Riziko spojené s rekonštrukciou pomocou implantátov

Pri implantáte ako najväčšie riziko hrozí vzniku kapsuly, ktorá je na začiatku zväčša väzivová, neskôr však môže kalcifikovať. Kapsula okolo implantátu je reakcia tela na cudzí materiál. Telo vytvorí okolo implantátu silnú jazvu. Ak zkalcifikuje a stiahne sa vznikne kapsulárna kontraktúra. Tá môže spôsobiť bolesť sprevádzanú zmenami v štruktúre a vzhľade prsníka. Ďalej pri implantáte hrozí riziko prasknutia a úniku silikónu do okolia. Vzhľdom na to, že implantát je cudzorodý materiál pre organizmus je pri ňom aj zvýšené riziko vzniku infekcie. Tieto komplikácie sa však dajú riešiť chirurgicky, uvoľnením kapsuly, odstránením, alebo výmenou implantátu. Väčšinou však majú implantáty tendenciu zachovávať si svoju pevnosť a tvar.

Riziká spojené s rekonštrukciou pomocou vlastného materiálu- tzv. laloková technika

Pri operácií s použitím vlastného materiálu z brušnej steny alebo chrbta, môže dôjsť ku strate citlivosti daného laloku a aj v mieste, z ktorého bol lalok odobratý. Ďalšou komplikáciou môže byť nedostatočné krvné zásobenie laloka, vtedy plastický chirurg musí urobiť korekciu alebo zvoliť inú rekonštrukčnú techniku. Po rekonštrukcii pomocou TRAM laloku môže byť oslabená brušná stena a môže tiež dôjsť k prietrži. Po rekonštrukcii s LD lalokom z chrbta môže byť prítomná slabosť v ramene.
Bez ohľadu na to, ktorá metóda je použitá na rekonštrukciu prsníka, ženský hrudník sa v čase mení, ako vekom, tak i hmotnosťou a hormonálnymi zmenami. Preto si tvar prsníka v priebehu rokov môže vyžadovať korekčné operácie pokiaľ im je pacientka naklonená.