Výsledky po rekonštrukcii prsníka

Každá pacientka má iné očakávania. Cieľom je však vždy vytvoriť prsník, ktorý má prirodzený tvar a je primerane symetrický so zdravým prsníkom. U niektorých pacientok to ide ľahšie u iných ťažšie. Výsledky sú častokrát závislé od spôsobu, akým sú pacientky liečené, na type operácie pri ktorej im bol odstránený tumor, následne na použitej rekonštrukčnej technike a v neposlednom rade od stavu tkanív pacientky.

V plastickej chirurgii sa neustále vylepšujú operačné techniky, čo súvisí aj s časovaním operácií, tak aby boli výsledky čo najlepšie. Vieme dosiahnuť dobré estetické výsledky, ale je dôležité mať realistické očakávania. Nové prsia môžu byť na pohmat tuhšie, mať iný tvar a veľkosť ako predpokladáte pred operáciou.

Na čo by ste mali byť pripravená

To ako sa po rekonštrukcii prsníka budete cítiť závisí od mnohých faktorov. Hlavnými sú : typ rekonštrukčnej operácie , následne Vaše hojenie a schopnosť rekonvalescencie.

Po rekonštrukcii by ste mali počítať s jazvami, čo ostali po prechádzajúcej operácii a tiež, že môžu pribudnúť i nové podľa použitej techniky

Rekonštruovaný prsník s bradavkou, pokiaľ bola odstránená celá žľaza, neprodukuje mlieko a nemá takú citlivosť ako zdravý prsník

Nové bradavky neregaujú na dráždenie ani na zmenu teploty.

Najlepším spôsobov, ako predísť nespokojnosti je dôkladná konzultácia s plastickým chirurgom. Poproste Vášho plastického chirurga aby Vám ukázal aj fotografie rekonštruovaných prsníkov a nebojte sa pýtať na každú drobnosť, čo Vám napadne.

Faktory ovplyvňujúce spokojnosť pacientok

Symetria

Symetria na hrudníku je hlavným cieľom pri rekonštrukcii prsníka, ale u niektorých pacientok je to možné len so zmenou opačného prsníka. Pre niektoré pacientky je však mierna asymetria prijateľná. Avšak cca u 30% -40% rekonštrukcií je potrebné modelovať i zdravý prsník pre výraznú asymetriu. Symetria na hrudníku výrazne zlepšuje vzhľad, dáva pocit väčšej harmónie a tiež výber šatstva je omnoho jednoduchší.

Veľkosť

Po operácii je rekonštruovaný prsník zväčša väčší z dôvodu opuchu mäkkých tkanív. Niekoľko týždňov po operácii sa opuch vstrebe a asymetria sa vyrovnáva. Ak i po tejto dobe je rozmer prsníka výraznejší, Váš plastický chirurg môže odstrániť ešte časť mäkkých tkanív a prispôsobiť ho tak zdravej strane.

Tvar

Je ťažké zabrániť prirodzenému poklesu zdravého prsníka. U pŕs po rekonštrukcii vlastným tkanivom časom tiež dochádza k poklesu, u implantátov je to v menšej miere. Ak Vám však pokles zdravého prsníka bude prekážať, existuje možnosť modelácie poklesnutého prsníka a prispôsobenie jeho tvaru k dosiahnutiu symetrie.

Senzitiva

Rekonštrukcia prsníka prináša ženám opäť pocit ženskosti, ale nenavráti im úplnú citlivosť do nového prsníka. Pri mastektómii sa totiž odstráni celý prsník aj s nervovými zakončeniami. Môže to byť znepokojujúce pre ženy, pre ktoré je prsník dôležitou erotogénnou zónou. Časť nervových zakončení má tendenciu sa obnoviť po veľmi dlhom čase. Prejavuje sa to potom tŕpnutím v prsníku. Často sa však zvýši senzitivita v okolí prsníka a v podpazuší, čo môže byť novou erotogénnou zónou.

Čo rekonštrukcia prsníka zvládne a čo nezvládne

Zvládne:

Vymodeluje obraz prsníkov

Poskytuje symetriu pŕs

Pomôže sa vyhnúť epitézam

Môže zvládnuť:

Zlepšiť sebaúctu a vzhľad

Čiastočne vymazať fyzické pripomínanie nádorového ochorenia

Dodatočne opraviť rekonštrukčné problémy

Nezvládne:

Vrátiť Vám presný tvar pŕs pred mastektomiou

Spokojnosť po rekonštrukcii prsníka

Štúdia v r. 2011 skúmala spokojnosť žien po mastektómii, ktoré podstúpili rekonštrukčný výkon a žien, ktoré ho nepodstúpili. Zistilo sa, že 9 z 10 žien, ktoré mali rekonštrukciu prsníka boli spokojné po operácii, mali lepší intímny život, väčší pocit atraktívnosti. 85% žien po rekonštrukcii sa cítili sebavedomejšie a spoločensky aktívnejšie oproti 77% žien bez rekonštrukcie.