Prehľad rekonštrukcií prsníka

Postup rekonštrukcie prsníka bude vo Vašom prípade závisieť najmä od liečby rakoviny prsníka akú podstúpite a na type rekonštrukcie prsníka, pre ktorú sa nakoniec rozhodnete. U väčšiny pacientok rekonštrukcia prsníka vyžaduje minimálne dva chirurgické zákroky v priebehu 6 až 12 mesiacov.

Časový plán

Rekonštrukcia prsníka vie byť zrealizovaná v tom istom čase ako mastektómia, alebo tiež mesiace, resp. roky neskôr.

Čítajte viac

Buďte pripravená

Existuje množstvo vecí na, ktoré je potrebné myslieť pri tom ako sa pripravujete na rekonštrukciu prsníka. Je potrebné mať tiež realistické očakávania.

Čítajte viac

Zotavovanie sa

Podobne ako pri iných chirurgických zákrokoch je aj zotavovanie po rekonštrukcii prsníka výrazne individuálne. Hojenie však zvyčajne trvá aj niekoľko týždňov.

Čítajte viac

Výsledky

Existuje niekoľko faktorov, ktoré s veľkou pravdepodopbnosťou hrajú u žien významnú rolu v spokojnosti s výsledkami rekonštrukcie prsníka.

Čítajte viac

Riziká

Riziká spojené s akýmkoľvek chirurgickým zákrokom sú rôzne, závisia však tiež výrazne od zdravotného stavu pacienta.

Čítajte viac

Následné sledovanie

Hoci niektoré ženy udávajú zníženie až vymiznutie obáv z návratu rakoviny po rekonštrukcii, existujú však stále také, ktoré ešte majú obavy, najmä v čase prvidelných ročných kontrol.

Čítajte viac