Drobné úpravy po rekonštrukcii prsníka

Proces rekonštrukcie prsníka zvyčajne vyžaduje viac ako jednu operáciu za účelom dosiahnutia konečného výsledku. Po vytvorení úvodného tvaru a objemu prsníka, nasledujú ďalšie operácie, ktoré sa snažia vylepšiť tvar či symetriu, alebo obnoviť dvorec s bradavkou.

Hlavným cieľom rekonštrukcie prsníka je vytvoriť prsník, ktorý je čo najviac symetrický k zdravému. Vieme dosiahnuť veľmi dobré estetické výsledky pomocou rekonštrukcie na chorej strane, avšak korekčná operácia zdravej strany pomáha doladiť asymetriu a zlepšiť ceľkovo harmonický vzhľad hrudníka.

Z pohľadu plastického chirurga, rekonštrukcia oboch prsníkov po mastektómii je obvykle lepšia pre dosiahnutie symetrie.

Pri jednostrannej rekonštrukcii prsníka je zložitejšie vytvoriť symetrický prsník ku zdravej strane, prípadne zabezpečiť prirodzený pokles rekonštruovaného prsníka. Pokiaľ máte väčšie prsia je možné, že budete potrebovať zredukovať objem na zdravej strane. Taktiež v prípade malých a padnutých pŕs, je možné, že budete nutné prispôsobiť zdravý prsník zrekonštruovanému jeho podvihnutím, aby sa zlepšil vzhľad a symetria na hrudníku.

Operačné postupy používané k dosiahnutiu symetrie prsníkov

Upravenie tvaru a zdvihnutie prsníka- mastopexia

Pokiaľ je Váš zdravý prsník viac poklesnutý oproti rekonštruovanému, môžete podstúpiť modeláciu zdravého prsníka a prispôsobiť jeho tvar. Procedúra sa nazýva mastopexia alebo breast-lift, tzn. podvihnutie prsníka pomocou odstránenia prebytočnej kože a modelácie okolitého tkaniva, čo dá prsníku nový vzhľad, ktorý drží tvar.

Zmenšenie prsníka - mammaplastika

V prípade, že Váš zdrvaý prsník je väčší ako rekonštruovaný, môže sa zmenšiť jeho veľkosť a zmeniť tvar, tak aby koreloval s druhou stranou. Pri tejto operácii sa odstraňuje prebytočný tuk, časť mliečnej žľazy a kože, aby veľkosť zdravého prsníka bola so zrekonštruovaným prsníkom vyvážená.

Zväčšenie prsníka-augmentácia

Ak je Váš zrekonštruovaný prsník väčší ako zdravý prsník a preferujete väčšie prsia, tak je možné vložiť do zdravého prsníka implantát a prispôsobiť ho veľkosťou k druhej strane. Táto procedúra môže byť kombinovaná aj s podvihnutím prsníka.

Rekonštrukcia dvorca a bradavky

Mnoho pacientok po mastektómii a následnej rekonštrukcii prsníka absolvuje ako poslednú rekonštrukčnú operáciu modeláciu dvorca a bradavky. Nový dvorec s bradavkou umocňujú prirodzený vzhľad prsníka. Ide o relatívne jednoduchú procedúru. Pacientka ju podstupuje ambulantne v lokálnej anestézii, alebo v krátkej celkovej anestézii. Na rekonštrukciu bradavky sa používa časť tkaniva zo zrekonštruovaného prsníka, alebo časť bradavky zo zdravého prsníka. V takomto prípade však zdravá bradavka musí mať dostatočné množstvo tkaniva, ktoré sa dá použiť aby aj po jej čiastočnom zmenšení mala prirodzený vzhľad.

Dvorec (pigmentovaná koža okolo bradavky) je rekonštruovaný najmä pomocou kožných štepov z rôznych častí tela. Závisí od farby pôvodného dvorca a od preferencií pacientky, ale všeobecne sa využíva kožný štep, ktorý najbližšie odpovedá farbe pôvodného dvorca. Najčastejšie sa kožné štepy odobrajú zo slabín, kde je koža bohato pigmentovaná a jazva po odbere efektívne skrytá.

Po prihojení zrekonštruovanej bradavky s dvorcom sa farba môže ešte vylepšiť tetovaním. Ide o málo bolestivú procedúru, ktorá pomáha vylepšiť vzhľad prsníka a priblížiť farbu bradavky, čo najviac druhej zdravej strane. Pre niektoré pacientky je tetovanie úplná náhrada operačnej rekonštrukcie dvorca.