Rekonštrukcia LD lalokom

Široký sval chrbta je najväčším svalom chrbta, ktorý sa nachádza tesne pod ramenom a za podpazuším, smeruje k chrbtici a krížom. Je to sval, ktorý vám pomáha robiť krúživé pohyby v ramene, ako je pohyb raketou alebo golfovou palicou. Pri tomto type rekonštrukcie sa zväčša vyžíva oválny ostrov kože, podkožného tuku a svalu s cievami z hornej časti chrbta na rekonštrukciu prsníka.

Tento lalok sa pod kožou presunie do oblasti hrudníka, aby sa ním vytvorili základ pre nový prsník. Krvné cievy (tepny a žily) laloka sú ponechané pripojené k ich pôvodnému krvnému zásobeniu na chrbte.. Aj keď má koža na chrbte zvyčajne trochu inú farbu a štruktúru ako koža prsníka, po rekonštrukcii pomocou LD laloku vyzerá prsník zvyčajne veľmi prirodzene.

Keďže je darcovská oblasť na rekonštrukciu pomocou LD laloku bližšie k hrudníku než donorská oblasť tkaniva brušného laloku, a aj vďaka tomu, že krvné cievy na chrbte sú zvyčajne väčšie, rekonštrukcia pomocou LD laloku je veľmi dobrou alternatívou rekonštrukcie prsníka pre ženy, ktoré nie sú vhodné kandidátky na rekonštrukciu pomocou brušných lalokov.

Rekonštrukcia pomocou laloku LD je dobrou voľbou aj pre ženy s malými až stredne veľkými prsiami, pretože v tejto časti chrbta zvyčajne nie je veľké množstvo tuku. Ak máte väčšie prsia a lekár Vám odoporučí rekonštrukciu pomocou LD laloku vzhľadom na ostatné faktory, tak pre dosiahnutie dostatočnej veľkosti budete pravdepodobne potrebovať použiť zároveň aj silikónový implantát.

Pri rekonštrukcii pomocou LD laloku ostáva jazva na chrbte, ale väčšina plastických chirurgov sa snaží postupovať tak, aby bola jazva skrytá pod pruhom podprsenky. Kedže tento typ rekonštrukcie si nevyžaduje operáciu na bruchu ako je to u rekonštrukcií pomocou TRAM či DIEP lalokov, tak tento zákrok je aj pre Vás menej náročný a čas rekonvalescencie je kratší.

image123

Aj keď rekonštrukcia pomocou LD laloku prináša dobré výsledky, má predsa len niektoré nevýhody:

Môžete mať čiastočnú stratu sily alebo funkčnosti v oblasti ramena, takže niektoré úlohy sa vykonávajú ťažšie, ako napr. zdvíhanie ťažkých vecí reps. otáčanie rukou. To môže ovplyvniť aj vašu schopnosť vykonávať určité aktivity ako sú plávanie, golf či tenis alebo otáčanie a manipuláciu s predmetmi.

Tuk okolo chrbtového svalu je tuhší ako tuk z brušnej oblasti, takže niektoré ženy uvádzajú, že ich prsník po rekonštrukcii pomocou LD laloku je pevnejší než ich pôvodný prsník.

Čo môžete očakávať?

Pri rekonštrukcii pomocou LD laloku sa vedie rez na chrbte blízko lopatky. Potom sa cez tunel pod kožou v podpazuší prenesie oválna časť kožného ostrova, podkožného tuku a svalu s cievami na Váš hrudník a vyformuje sa do tvaru prsníka. Krvné cievy ostanú pripojené k svojej pävodnej zásobárni krvi na chrbáte.

Ak pri rekonštrukcii LD lalokom dostávate aj implantát na zväčšenie objemu, tak vám ho lekár súčasne pri rekonštrukcii vloží pod lalok. Operácia LD lalokom trvá 3-4 hodiny.

Po operácii

Pri rekonštrukcii pomocou LD laloku platí, že ostávate v nemocnici asi 5 dní po operácii. Následná rekonvalescencia trvá asi 4 týždne. Vzhľadom k tomu, že ste podstúpili operáciu na dvoch miestach na Vašom tele (hrudník a chrbát), možno sa budete cítite horšie, než po samotnej mastektómii, a pravdepodobne to bude trvať dlhšie než sa zotavíte. Poopreačnr si tiež budete musieť ošetrovať rany: na prsiach a na chrbte. Možno budete potrebovať s ranou na chrbáte pri jej ošetrovaní pomoc od ďalšej osoby.

Riziká

Rovnako ako pri všetkých operáciách, má aj rekonštrukcia pomocou LD laloku určité riziká.. Ak použijú implantát spolu s rekonštrukciou pomocou LD laloku, tak sa k Vášmu prípadu vzťahujú aj riziká týkajúce sa rekonštrukcií s implantátom.

Poškodenie tkaniva

V zriedkavých prípadoch sa môže stať, že tkanivo premiestnené z vášho chrbáta do vašej prsnej oblasti nedostane dostatok krvi a niektorá časť tkanivá môže odumrieť. Lekári nazývajú tento rozklad tkanív “nekróza.” Ak k tomu dôjde, takto odumreté tkanivo sa musí odstrániť. To sa vykonáva na operačnom sále v lokálnej aelbo celkovej anestézii v závislosti od rozsahu. Keďže pri použití LD laloku zostávajú cievy pripojené na pôvodnú zásobáreň krvi na chrbáte, tak je riziko, že tkanivo odumrie oveľa menšie, než pri rekonštrukciách pomocou TRAM alebo DIEP lalokov.

Nerovnosti v zrekonštruovanom prsníku

Ak je narušený prívod krvi do niektorej časti podkožného tuku laloka použitého k rekonštrukcii prsníka, tak sa môže tento tuk premeniť na jazvu, ktorú budete cítiť ako hrčku. Jedná sa o tukovú nekrózu. Tukové nekrózy sa môžu, ale nemusia časom vstrebať. Ak sa nevstrebú, tak je najlepšie chirurgicky ich odstrániť zväčša v lokálnej anestéze..

Svalová slabosť

V niektorých prípadoch môžete po rekonštrukcii pomocou LD laloku pociťovať slabosť v chrbte, ramenách alebo rukách, pretože časť z vašich chrbtových svalov bola presunutá na hrudník. Môžete pozorovať aj čiastočnú stratu sily alebo funkčnosti, takže môže byť pre Vás náročné zdvíhanie ťažkých predmetov alebo otáčanie rukou. To môže ovplyvniť vašu schopnosť vykonávať určité činnosti ako plávanie, golf či tenis alebo otáčanie a manipuláciu s predmetmi. Ak by táto svalová slabosť bola pre vás netolerovateľná, poraďte sa s lekárom ako danú oblasť posiliť prípadne, ktoré cvičenia sú pre vás vhodné.