RIZIKÁ rekonštrukcie pomocou implantátov

Rovnako ako pri všetkých operáciách má aj rekonštrukcia prsníka určité riziká. Mnohé z rizík spojených s rekonštrukciou sú podobné rizikám pri mastektómii. Avšak existujú také, ktoré sú osobité pre túto rekonštrukčnú operáciu.

Jazvy

Bez ohľadu na to, pre aký typ operácie sa nakoniec rozhodnete, v oblasti nového prsníka budú prítomné jazvy po operácii. Jazvy však u väčšiny žien po čase vyblednú, ale nikdy nezmiznú úplne. Každopádne tieto jazvy nie je vidieť počas bežných denných aktivít a ani v plavkách či šatách alebo tričkách s veľkým výstrihom.

Tvorba kapsuly

Po aplikácii prsného implantátu, sa začne okolo neho prirodzene vytvárať jazva, ako reakcia organizmu na cudzorodý materiál, čím sa vytvára tzv. väzivová kapsula. Takáto väzivová kapsula je obvykle mäkká a nie je viditeľná. Avšak u malého počtu žien sa môžu vytvoriť tvrdšie väzivové kapsule, ktoré môžu byť bolestivé a môžu viesť až k deformite nového prsníka. To sa nazýva kapsulárna kontraktúra. Výskum ukázal, že implantáty s drsnejšie štrukturovaným povrchom môžu pomôcť znížiť riziko vzniku kapsulárnych kontraktúr v porovnaní s implantátmi s hladkým povrchom. Rádioterapia po rekonštrukcii môže tieš zvýšiť riziko tvorby väzivovej kapsuly. Ak sa objaví kapsulárna kontraktúra, môže chirurg kontraktúru operovať prípadne nahradiť implantát. Masáž môže tiež pomôcť.

Poškodenie tkaniva

Niekedy sa kožný kryt na prsníkoch nehojí tak ako má kvôli tlaku z implantátu alebo expandéru. Tiež sieť ciev, ktoré krvou zásobujú kožu a podkožné tkanivo sa mohli v priebehu chirurgického zákroku alebo rádioterapie mierne poškodiť. Fajčenie a diabetes tiež môžu prispieť k poškodeniu malých krvných ciev, ktoré dodávajú živiny do kože a podkožia a podporujú hojenie. Takéto narušené hojenie a poškodenie tkaniva sa nazýva “nekróza”. Ak dôjde k poškodeniu tkaniva, je potrebné odstrániť odumreté tkanivo pomocou drobného chirurgického zákroku.

Bolesť v oblasti implantátov

Niektoré ženy pociťujú miernu bolesť, alebo nepohodlie z tkaninového expandéru, implantátu či jaziev, ktoré vytvárajú tlak na nervy alebo iné citlivé oblasti okolitých tkanív. Pokiaľ k tomu došlo pri napĺňaní expandéra je možné protokol spomaliť. Lekár Vám môže odporučiť program cvičenia, strečingu, masáže, ale tiež prípravky, ktoré pomôžu pri úľave od miernej bolesti. Akupunktúra, dychové cvičenia, joga a meditácie Vám taktiež môžu pomôcť.

Prasknutie implantátu

Každý implantát prináša so sebou určité riziko ruptúry. Pravdepodobnosť ruptúry implantátu rastie s časom. Väčšina implantátov, starších ako 15 až 20 rokov má mierny únik silikónu, ale ten je zvyčajne veľmi malý a nepredstavuje žiadny problém. Ak však dôjde k prasknutiu silikónového implantátu, gél vďaka svojej hustote uniká veľmi pomaly, takže môže trvať dlhšie obdobie než si niečoho všimnete. Silikónový gél sa do tela nevstrebáva, ale tkanivá v okolí môžu naň reagovať formou zdúrenia, alebo zápalu, čo sa prejavý najskôr bolestivosťou. To môže byť vidieť najlepšie na MRI (magnetickej rezonancii),alebo na ultrazvuku. Prasknutý silikónový implantát by sa mal vždy vymeniť.

Infekcia implantátu

Vzhľadom na to, že implantát je cudzorodý materiál bez schopnosti imunitnej reakcie, je náchylný na rozvoj infekcie. K tej môže dôjsť tesne v období rekonštrukcie, alebo s odstupom času pri systémovej infekcii v organizme. Prvou voľbou je aplikácia antibiotickej liečby pokiaľ je však táto neúspešná je nutné pristúpiť k vybratiu implantátu. Po preliečení pomocou antibiotík je však opäť možné naaplikovať implantát späť.