REKONŠTRUKCIA IMPLANTÁTOM: Čo môžete očakávať

V závislosti od množstva tkaniva, ktoré Vám zostalo po operácii Vám plastický chirurg buď naaplikuje priamo implantát, alebo použije najprv tkanivový expandér, aby sa postupným napĺňaním vytvoril dostatočný priestor pre definitívny implantát.

Types-of-BR-implantsSamotná mastektómia môže trvať približne 2 hodiny. Ak Vám však zároveň vložia pod prsný sval implantát alebo tkanivový expandér operácia sa predĺži o ďalšiu hodinu. Pokiaľ plánujete absolvovať rekonštrukciu pomocou implantátu odloženú po onkologickej terapii (odložená rekonštrukcia), zákrok by mal byť vykonaný až po zhruba 4 -6 mesiacoch od poslednej onkologickej terapie.

Aby bolo možné dosiahnuť dostatočné množstvo kožného krytu pri jeho nedostatku, postupne sa injekčne aplikuje tekutina do tkanivového expandéra v priebehu niekoľkých mesiacov. Akonáhle je koža dostatočne roztiahnutá, s najväčšou pravdepodobnosťou podstúpite ďalšiu operáciu, ktorá nahradí pevný tkanivový expandér mäkkším trvalým implantátom. Operácia je zvyčajne naplánovaná zhruba 6 až 8 týždňov po poslednej aplikácii tekutiny do expandéra. Zákrok vkladania trvalého implantátu trvá asi hodinu.

V prípade menších prsníkov je možné použiť aj permanentný expandér. Toto zariadenie funguje čiastočne ako expandér, ale zároveň aj ako implantát vzhľadom na prítomnosť určitého množstva silikónu. Keď sa dosiahne požadovaný objem plniaci port sa odstráni z podkožia.

Po rekonštrukcii s implantátom

Po rekonštrukcii implantátom vykonanej spolu s mastektómiou môže trvať aj niekoľko týždňov kým sa zotavíte. Je dôležité dopriať si čas, ktorý potrebujete k správnemu hojeniu. Rovnako je tiež dôležité pokračovať s každodenným cvičením, ktoré Vám predpísal Váš lekár či fyzioterapeut.

Ak podstupujete zákrok výmeny tkanivého expandéra za trvalý implantát (druhý krok pri odloženej rekonštrukcii) je to realizované zvyčajne formou krátkej hospitalizácie. Táto operácia trvá asi hodinu. Keďže ide o menej náročný zákrok ako mastektómia, rekonvalescencia trvá väčšinou do 2 týždňov.