História rekonštrukcie prsníkov

Ako mnoho iných rekonštrukčných techník,aj rekonštrukcia prsníka sa ako operačná technika vyvíjala desiatky rokov. Medicínske pokroky priniesli významné inovácie aj v tejto oblasti , ktoré umožňujú,pri jeho chábaní,vytvoriť kompletne novýprsník .

História rakoviny prsníkov

Zdokumentované prípady rakoviny prsníka siahajú späť až do 6000 r. pred našim letopočtom. Terapia rakoviny prsníka bola však až do modernej doby zväčša horšia ako samotná choroba. V prípade Kleopatry, o ktorej sa tvrdí, že mala rakovinu prsníka, jej staroegyptský lekári vypálili prsník v domnienke, že tým vypália i chorobu. V 18 stor. ženu priviazali k stoličke a bez anestézie jej odrezali postihnutý prsník. Často prežila operáciu, aby potom podľahla chorobe.

Situácia sa zlepšila až v 19. storočí s rozvojom anestézie. Dr William Halsted razil cestu radikálnej mastektómie ako najefektívnejšej liečby rakoviny prsníka. Avšak bez dostatočných skúseností s rakovinou prsníka a následnou rekonštrukciou, nechávali veľké množstvo žien po rekonštrukcii so znetvoreným poprsím.

Vzostup feminizmu v rokoch 1960 a 1970 prišiel s významnými zmenami aj v liečbe rakoviny prsníka a operačných metód. Radikálna mastektómia s odstránením lymfatických uzlín z podpazušia bola zdokonalená. Bola vyvinutá prsník zachovávajúca operácia(segmentektómia) a tiež biopsia sentinelovej uzliny a rádioterapia. Rekonštrukcia prsníka sa osvedčila a stala sa metódou voľby..

História prsníkových implantátov

Rekonštrukčné techniky na prsníkoch sa rozvíjali hlavne od polovice 20 stor. súčasne s rozvojom silikónovýchimplantátov.

V roku 1962, po tom, čo bol použitý prvý silikónový prsný implantát pre kozmetické zväčšenie prsníkov, začalo mnoho spoločností navrhovať implantáty na zväčšovaniea rekonštrukcie prsníkov. V roku 1992 popularita silikónových implantátov dosť utrpela. U niektorých pacientok totiž došlo k ruptúre implantátu s únikom silikónu do tkaniva, čo spôsobilo bolestivú jazvu a znetvorenie prsníka. V dôsledku toho FDA stiahla silikónové implantáty z trhu a podrobila ich ďalším štúdiam. Na Americký trh sa vrátili až v r.2006, keď sa potvrdila ich bezpečnosť.

História lalokových techník

V priebehu niekoľkých desiatok rokov sa vyvíjali rôzne techniky rekonštrukcie prsníka. Testovali sa tiež techniky rekonštrukcie pomocou vlastného tkaniva- lalokov. Táto technika využíva vlastné tkanivo pacientky k vytvoreniu nového prsníka.V r. 1970 bola prvá rekonštrukcia pomocou LD laloku a v r. 1982 prvá rekonštrukcia pomocou TRAM laloku. Tá pretrvala ako jedna z najpopulárnejších rekonštrukčných techník do súčasnosti. Momentálne sa do popredia dostáva rekonštrukcia prsníka s využitím vlastného tukového tkaniva.