Často kladené otázky

Prečo ženy zvažujú rekonštrukciu prsníkov?

Každá žena uvažujúca o rekonštrukcii prsníkov má na to svoje vlastné dôvody. Mnohé nachádzajú pocit pohodlia vediac, že rekonštrukcia prsníkov je súčasťou možností liečby. Niektoré oceňujú možnosť znovu získať fyzický výzor podobný tomu, aký mali pred operáciou rakoviny prsníka.

Ženy popisujú pocit emocionálneho liečenia, obnovenia sebaistoty/ženskosti, radosť a pokoj mysle po rekonštrukcii prsníkov. Niektoré ženy si vyberajú rekonštrukciu prsníkov, pretože majú pocit, že im to umožní vrátiť sa k čo najprirodzenejšiemu výzoru a životnému štýlu, ako je to len možné. Niektorým ženám zas jazvy po mastektómii neustále pripomínajú rakovinu prsníkov. Iné ženy zase nepreferujú nosenie externých protéz (umelých náhrad pŕs) z mnohých iných dôvodov.

Kto môže podstúpiť rekonštrukciu prsníkov?

Väčšina žien, bez ohľadu na vek, ktoré sú v dobrom zdravotnom stave a potrebujú rekonštrukciu po operácii rakoviny prsníka..Ženy s vysokým rizkom, ktoré si nechajú prsníky odstrániť v rámci preventívnych opatrení. Ženy s vrodenými defektami.

Kontraindikácie rekonštrukcie prsníka

Ženy s vážnymi pľúcnymi chorobami, pokročilou cukrovkou, tie, ktoré nedávno prekonali srdcový infarkt, alebo ťažké fajčiarky.

Ženyfajčiarky riskujú vážne komplikácievzhľadom na to, že fajčenie ovplyvňuje prietokkrvi kožou a podkožnými tkanivami. Tieto pacientky sú tiež náchylnejšie na infekcie a predĺžené hojenie.

Fajčiarky zvažujúce takýto zákrok by mali prestať fajčiť aspoň na tri mesiace pred a mesiac po operácii.

Pokiaľ sa rakovina prsníka rozšírila mimo prsník, ženy musia zvážiť, či bolesť a nepohodlie spôsobené rekonštrukciou prsníka nebudú interferovať s kvalitou ich pravdepodobne skráteného života.

Pokiaľ u žien sťažujú emócie, motivácia alebo osobné okolnosti zvládanie dodatočných operácií a liečenia. Tieto taktiež nemusia byť vhodnými kandidátkami na rekonštrukčnú operáciu.

Kedy môže byť vykonaná rekonštrukcia prsníka?

V minulosti bola rekonštrukcia prsníka odloženánaurčitý čas,, aby sa ženy dokázali zotaviť z operácie nádoru ako emocionálne, tak fyzicky. Teraz je často rekonštrukcia prsníka vykonávaná spolu s odstránením nádrou (okamžitá rekonštrukcia). To však nemení nič na tom, že rekonštrukcia môže byť stále vykonaná mesiace či roky po operácii prsníka (odložená rekonštrukcia).

Ideálne je, ak sa ženy, ktoré majú absolvovať mastektómiu dozvedia o svojich možnostiach rekonštrukcie prsníka od svojich všeobecných lekárov alebo onkológov pred podstúpením operácie prsníka. Niektorí lekári tvrdia, že je lepšie rekonštrukciu oddialiť v prípade, že po operácii bude potrebná chemoterapia alebo rádioterapia, alebo ak je u pacientky vysoké riziko komplikácií pri hojení rán (fajčiarky, diabetičky, obézne ženy alebo ženy s veľkými prsiami). Niektoré ženy preferujú odloženú rekonštrukciu, aby mali viac času zvážiť si svoje možnosti.

Rozhodnutie o rekonštrukcii prsníka by mali ženy urobiť po porade so špecialistami, ktorí sú oboznámený s jej prípadom ako je onkológ , onkochirurg a plastický chirurg.

Je rekonštrukcia prsníka možná ak potrebujem rádioterapiu alebo chemoterapiu?

Pre väčšinu žien je stále možné absolvovať rekonštrukciu prsníka pred alebo po rádioterapii / chemoterapii. Rekonštrukcia prsníka by mala byť odložená o 3 až 4 týždne po chemoterapii a zvyčajne 4 až 6 týždňov po rádioterapii.

V prípade rekonštrukcie pomocou presunu tkaniva z brucha alebo chrbta na vytvorenie nového prsníka, môže terapia ožarovaním začať pred zákrokom alebo potom, až sa zahoja všetky rany (zvyčajne 3 až 4 týždne). Ak podstupujete rekonštrukciu za použitia tkanivového expandéraa je potrebná rádioterapia, je najlepšie vykonať proces expanzie až po dlhšej dobe od rádioterapie kvôli minimalizácii rizík. Ak je už pred mastektómiou jasné, že bude potrebná rádioterapia, odporúča sa rekonštrukcia pomocou presunu vlastného tkaniva, keďže riziko komplikácií po použití expandéra v takomto prípade zvykne byť vysoké.

Aké faktory majú byť zvážené pri rozhodovaní sa ohľadom rekonštrukcie prsníka?

Niektoré ženy s novodiagnostikovanou rakovinou prsníka majú počas prvých pár dní problém vstrebávať všetky informácie, ktoré potrebujú vedieť. Zatiaľ čo je dôležité, aby boli zakomponované do rozhodnutí ohľadom liečby, potrebujú tiež preskúmať všetky možnosti skôr, ako rozhodnutie urobia. Len oni sa môžu rozhodnúť, či podstúpiť okamžitú rekonštrukciu prsníka.

Primeraný manažment rakoviny prsníka je tým najdôležitejším faktorom v rozhodovaní. Ženy majú právo byť informované o všetkých možnostiach, vrátane rekonštrukcie prsníka ako súčasti liečby rakoviny prsníka. Všeobecní lekári alebo onkológovia by mali poskytnúť ženám referencie na plastického chirurga.

Plastický chirurg,ktorý sa zaoberá týmto typom operácií, má byť plne zahrnutý do rozhodovacieho procesu. Ženy by sa mali pýtať plastického chirurga na jeho skúsenosti s rekonštrukciou prsníka, aké možnosti sú podľa neho v ich prípade vhodné a nakoľko je s tým sám operatér stotožnený.

Koľko operácií je potrebné absolvovať na rekonštrukciu prsníka?

Rekonštrukcia prsníka sa realizuje v etapách. Pre okamžitú rekonštrukciu s lalokom alebo implantátom sú zvyčajne potrebné dve etapy, resp. operácie. Prvá etapa pokrýva zároveň mastektómiu a aplikáciulaloka resp. implantátu.

Druhou etapou je vytvorenie bradavky a dvorca a vykonáva sa zhruba 6 až 12 mesiacov po rekonštrukcii prsníka.. V tejto etape prichádza pre ženy aj šanca vylepšiť si symetriu pŕs, ak je to potrebné.Ak pôvodný prsník potrebuje zväčšiť, zmenšiť, či dvihnúť aby sa zhodoval s rekonštruovaným, tento zákrok sa prevádza zvyčajne v tejto etape.

Pre odloženú rekonštrukciupomocou laloka sú potrebné tri operácie.

Prvou etapou je mastektómia. Druhou etapou je rekonštrukcia tvaru prsníka. Treťou etapou je vytvorenie bradavky a dvorca, často zahŕňa operáciu aj na vybalancovanie veľkosti alebo tvaru druhého prsníka,,je vysoko odporúčaná pre dosiahnutie čo najlepšieho výsledku.

Pre odložené natiahnutie tkaniva a rekonštrukciupomocou implantátu sú potrebné etapy tri. Prvá etapa je mastektómia, druhou je vloženie expandera, tretia etapa je odstránenie expandera a vloženie implantátu a zároveň rekonštrukcia bradavky a areoly.

Pri každom type rekonštrukcie môže byť v prípade komplikácií potrebná ďalšia operácia.

Aké sú moje možnosti na rekonštrukciu prsníka ak som po mastektómii?

Možnosti rekonštrukcie môžu byť rozdelené do troch základných kategórií:

 • Pomocou implantátov
 • Použitím tkaniva z vlastného tela.
 • Pomocou implantátov v kombinácii s vlastným tkanivom.

Všetky typy rekonštrukcie vyžadujú etapovitý prístup a čas kým sa dosiahne konečný výsledok.

Ktorá metóda môže byť pre mňa najlepšia?

Najlepšia metóda pre Vás záleží od mnohých faktorov, vrátane Vášho:

 • Tvaru tela
 • Predchádzajúcich operácií
 • Súčasného zdravotného stavu
 • Potrieb naďalšiuliečebu rakoviny
 • Osobných preferencií

Počas konzultácií by mal s vami operatér prebrať možnosti rekonštrukcie, vrátane rizík, benefitov s ohľadom na každú procedúru. Mali by stetiež diskutovať o očakávaných výsledkoch rekonštrukcie.

Musím absolvovať rekonštrukciu prsníka?

Nie. Niektoré pacientky sa rozhodnú, že nie sú pripravené na rekonštrukciu z rôznych dôvodov, najčastejšie lebo nechcú podstúpiť žiadne ďalšie zákroky. Mnoho pacientok s rakovinou prsníka sa rozhodne nosiť protézu (umelý prsník), aby im lepšie sedelo oblečenie a minimalizovali tak dojem defektu na hrudníku, ktorý môže chýbajúce prsné tkanivo alebo prsník so sebou priniesť po operácii. Dlhý život bez rakoviny je našim primárnym cieľom, ale zachovanie vašej ženskosti je rovnako dôležité.

Ako dlho trvá proces rekonštrukcie?

Časový plánkompletnej rekonštrukcie prsníka sa mení v závislosti od počtu vykonaných operácií, to jest aj komplikácií a potreby ďalšej liečby rakoviny. Celý proces rekonštrukcie trvá zhruba od 6 mesiacov až do jedného roka, nezáležiac na technike v prípade, že nie je potrebná žiadna ďalšia liečba rakoviny. Pacientka si nemusí nakoniec zvoliť rekonštrukciu bradavky alebo môže potrebovať viacero zákrokov na to, aby rekonštruovaný prsník vyzeral ako ten zdravý. Toto je len všeobecný časový plán rekonštrukcie:

Krok 1: prvá operácia na vytvorenie objemu prsníka. Čaká sa asi 3 mesiace na zhojenie. Tento čas sa predlžuje, ak potrebujete chemoterapiu alebo rádioterapiu.

Krok 2: zákrok na vykonanie úprav čo sa týka balancovania alebo definitívnej úpravy rekonštruovaného prsníka. Čaká sa asi 3 až 6 mesiacov na doliečenie. Tento krok sa môže podľa potreby opakovať.

Krok 3: zákrok na vytvorenie bradavky a dvorca

Spájajú sa s rekonštrukciou prsníka nejaké riziká?

Áno. Ako pri každej operácii, aj táto so sebou prináša určité riziká. Plastický chirurg počas konzultácie s vami tieto riziká prejde a odpovie na vaše otázky. Riziká rekonštrukcie prsníka môžu zahŕňať:

 • Bolestivosť
 • Krvácanie
 • Infekciu
 • Problémy s hojením rán
 • Zmeny v citlivosti tkaniva
 • Nahromadenie tekutín v rane (napríklad hematóm alebo seróm )
 • Jazvy
 • Zmenu tvaru implantátu
 • Prietrž/ herniu
 • Hrčky v tkanive
 • Čiastočná alebo úplná strata laloku pri rekonštrukcii
 • Prasknutie alebo zinfikovanie implantátu
 • Asymetriu
 • Nespokojnosť s kozmetickým výsledkom

Čo ak sa môj zdravý prsník nebude zhodovať s rekonštruovaným?

Hlavným cieľom rekonštrukcie je vytvoriť prsník symetrický so zdravým prsníkom. Niekedy je náročné zaistiť, aby sa rekonštruovaný a zdravý prsník zhodovali, pokiaľneprebehne korekcia aj na zdravom prsníku. Pre niektoré pacientky to môže znamenať vloženie implantátu do zdravého prsníka kvôli zväčšeniu; redukovať prsné tkanivo zdravého prsníka kvôli zmenšeniu, alebo zdvihnutie prsníka (mastopexia). Váš chirurg s vami preberie všetky možnosti počas konzultácií. Táto korekčná procedúra sa často vykonáva 6 až 12 mesiacov po prvej rekonštrukčnej operácii.

Čo ak budem potrebovať chemoterapiu?

Rekonštrukcia prsníka by nemala oddaľovať liečenie chemoterapiou. Váš onkológ zvyčajne počká, kým sa doliečite z mastektómie a rekonštrukcie, než začnete s chemoterapiou. Ak máte komplikácie, ako napríklad problémy s hojenímrán alebo infekciu, chemoterapia môže byť oddialená.
Akonáhle je chemoterapia ukončená, Váš operatér zvyčajne počká minimálne mesiac pred zvážením ďalšieho rekonštrukčného zákroku.

Čo ak budem potrebovať ožarovanie?

Vo väčšine prípadov by ste mali odložiť rekonštrukciu prsníka kým neskončíte s rádioterapiou. Radiácia totiž môže ohroziť rekonštrukciu a ovplyvniť konečný kozmetický výsledok. Ak potrebujete poooperančne ožarovanie, operatér vám odporučí použitie vlastného tkaniva pre odloženú rekonštrukciu, buď výlučne, alebo v kombinácii s implantátom. Rekonštrukcia len za použitia implantátu sa neodporúča, vzhľadom na to, že radiácia často vyúsťuje do problémov s implantátom, vrátane:

 

 • Infekcií
 • Ťažkej kapsulárnej kontraktúry (jazvovité tkanivo v okolí implantátu spôsobí ztvrdnutie a deformitu prsníka)
 • Nahromadenia tekutín v operačnej rane
 • Horší kozmetický výsledok
 • Poruchy hojenia

Ak potrebujete liečbu ožarovaním, môže vám byť tesne po mastektómii vložený expander (rozťahovač) tkaniva kvôli zachovaniu objemu kože prsníka. Ten však, musí byť spľasnutý, pokým ste ožarovaná, čo zvyčajne trvá 6 až 8 týždňov. Expnader je potom znova nafúknutý 2 týždne potom, ako je ožarovanie dokončené. Odloženú rekonštrukciu plánujte so svojim chirurgom. Nie každý chirurg vám odporučí túto možnosť, pretože existuje zvýšené riziko komplikácií, ak máte vložený expander pri ožarovaní.

Zmení rekonštrukcia riziko návratu rakoviny? Sťažuje to diagnostiku rakoviny?

Riziko návratu/recidívy rakoviny prsníka závisí od štádia choroby, biologických charakteristík rakoviny a ďalšej liečby. V prípade rekonštrukcie sa nepreukázalo, že zvyšuje riziko návratu rakoviny alebo, že sťažuje diagnostiku rakoviny v prípade recidívy. Metódy alebo testy na zisťovanie rekurencie budú určené vašim onkológom.

Čo ak zvažujem lumpektómiu alebo zachovanie prsníka namiesto mastektómie?

Ak skôr zvažujete zachovanie prsníka ako mastektómiu, existujú rekonštrukčné možnosti na vylepšenie kozmetického výsledku. Zákrok na zachovanie prsníka zvyčajne zahŕňa odstránenie časti tkaniva prsníka, v ktorej sa rakovina nachádza spolu so zdravým tkanivom, po čom zväčša nasleduje rádioterapia. Odstránenie prsného tkaniva často zanechá jazvu s rôznou deformitoualebo jamkou na prsníku. To však nemusí byť viditeľné, kým sa neukončí liečba ožarovaním.

Aby sa tomu zabránilo, váš opertér môžepremiestniť zostávajúce prsné tkanivo po odstránení rakoviny.. Tentotyp procedúry sa nazýva onkoplastická operácia. Ak to počas operácie nie je možné, môže byť použitá odložená rekonštrukcia, napríklad prenosom tuku .

Bude rekonštruovaný prsník vytvarovaný symetricky k zdravému prsníku?

Áno, procedúra na vytvorenie symetrie sa vykonáva približne 6 až 12 mesiacov po prvotnej rekonštrukcii. Druhá etapa zabezpečuje vylepšenie tvaru rekonštruovaného prsníka a taktiež upravenie druhého prsníka, aby sa dosiahol optimálny výsledok.

Ako sa vykonáva obnovenie bradavky a dvorca?

Posledná etapa rekonštrukcie prsníka sa vykonáva približne 2 až 3 mesiace po druhej etape. Najprv je bradavka rekonštruovaná použitím laloku z tkaniva nového prsníka, potom sa realizuje rekonštrukcia dvorca pomocou tetovania alebo kožného štepu. Oboje sú vykonávané ako ambulantné procedúry.