ODSTRÁNENIE ČASTI PRSNÍKA

Lumpektómia, nazývaná na Slovensku ako segmentektómia, je známa ako operácia zachovávajúca prsník. Ide o chirurgické odstránenie ložiska z prsníka spolu s časťou okolitého zdravého tkaniva.

V prípade, že rakovina prsníka je vidieť pri zobrazovacích vyšetreniach, ale lekár ju nemôže nahmatať pri palpačnom vyšetrení, je nutné pred operáciou vykonať lokalizáciu pomocou vodiča. Jedná sa o drobný zákrok rádiológa, ktorý pomocou mamografu alebo ultrazvuku umiestni vodič- drôtik dovnútra alebo do blízkosti abnormálnej oblasti prsníka s cieľom pomôcť chirurgovi určiť, kde je nádorové ložisko, aby mohlo byť následne efektívne odstránené.

Lumpektómia si vyžaduje hospitalizáciu a celkovú anestéziu (budete spať a nebudete cítiť bolest). Procedúra trvá asi 1 hodinu.

Operatér urobí malý rez na Vašom prsníku a odstráni ložisko a časť okolitého zdravého prsného tkaniva. Vzorka je odoslaná patológovi, ktorý ju preskúma a určí, či bolo nádorové ložisko celé odstránené. Ak sa už žiadne nádorové bunky nenachádzajú v blízkosti okraja odobratého tkaniva hovorí sa o čistom okraji. Váš lekár sa však môže rozhodnúť odstrániť Vám aj lymfatické uzliny v podpazuší, ak by sa rakovina rozšírila aj do lymfatických uzlín.

Niekedy sa do vnútra prsníka umiestnia malé kovové spony/ svorky, aby sa nimi označila oblasť odstránenia nádoru. Na ďalších mamografoch je ich vidieť a môžu pomôcť smerovať radioterapiu, ak by bola táto následne potrebná. Chirurg uzavrie ranu stehmi. Tie sa môžu buď vstrebať alebo sa musia neskôr odstrániť. Môže Vám byť zavedená aj drenážna hadička na odstránenie prebytočnej tekutiny. Operatér potom odošle vyoperované tkanivo do laboratória k ďalšiemu testovaniu a určeniu histológie.

Prečo sa zákrok vykonáva

Prvým krokom v liečbe rakoviny prsníka je odstránenie tumoru. Výber typu operačného zákroku je náročné rozhodnutie. O voľbe operačnej techniky či už mastektómie alebo lumpektómie/segmentektómie sa musíte poradiť s Vaším onkochirurgom.

Lumpektómia,resp.segmentektómia je výhodná pri menších ložiskách v prsníkoch. Ikeď ide o menší zákrok, má rovnakú šancu vrámci liečby rakoviny prsníka ako mastektómia. Na druhej strane, mastektómia s odstránením kompletného prsného tkaniva môže byť vhodnejšia v prípade, že maligné ložisko je príliš veľké pre čiastočné odstránenie alebo je prítomných viacero nádorových ložísk.

Vy a Váš lekár by ste mali brať do úvahy:

Veľkosť nádoru

Jeho umiestnenie v prsníku

Či existuje viac ako len jedno nádorové ložisko

Aká veľká čast prsníka je zasiahnutá

Veľkosť pŕs

Váš vek

Rodinnú anamnézu

Celkový zdravotný stav, vrátane toho, či ste už dosiahli menopauzu

Riziká

Riziká pre všetky operácie zahŕňajú:

krvácanie

infekcia

reakcia na lieky

poruchy hojenia

Vzhľad vášho prsníka sa po operácii zmení. Môžete si všimnúť zjazvenie, zmenu tvaru oproti druhému prsníku. Môže byť prítomná zmena citlivosti dokonca až znecitlivenie v operovanej oblasti prsníka. Je možné tiež, že budete potrebovať ďalší zákrok na odstránenie väčšej časti prsnej žľazy, ak testy preukázali, že rakovina je príliš blízko k okraju už odstráneného tkaniva.

Pred zákrokom

Nezabudnite informovať lekára alebo sestru ak:

By ste mohli byť tehotná

Užívate nejaké lieky alebo bylinky, ktoré sú dostupné bez lekárskeho predpisu

Týždeň pred operáciou:

Pred operáciou by ste nemali užívať lieky ako aspirín, ibuprofen, naproxen, vitamín E, clopidogrel (Plavix), warfarín a iné, ktoré majú súvis so zrážaním krvi.

Opýtajte sa vášho lekára, ktoré lieky môžete brať.

V deň operácie:

Pred operáciou v celkovej anestéze by ste nemali jesť ani piť

Lieky, ktoré máte predpísané zapite len malým dúškom vody

Po zákroku

Doba rekonvalescencie je vďaka relatívnej jednoduchosti operačného zákroku veľmi krátka. Môžete pociťovať drobnú bolesť, na čo sa dajú užiť lieky, napr. paracetamol.

Koža by sa mala zahojiť asi za mesiac. Dávajte si pozor na príznaky infekcie po príchode domov (ako začervenanie, opuch alebo presakovanie rany). Pokiaľ ste z nemocnice odišla s drenážou operatér ju odstráni až neskôr.

Väčšina žien sa môže vrátiť k svojej bežnej činnosti zhruba za týždeň. Vyvarujte sa zdvíhaniu ťažkých bremien, joggingu alebo činnosti, ktorá spôsobuje bolesť v operovanej oblasti na 1 až 2 týždne.

Prognóza

Výsledok lumpektómie po rakovine prsníka závisí hlavne od veľkosti nádoru a šírenia sa do lymfatických uzlín. Po lumpektómii zvyčajne nasleduje rádioterapia a ďalšie liečebné procedúry ako je chemoterapia, hormonálna terapia alebo oboje.

Ženy zvyčajne po lumpektómii nepotrebujú rekonštrukciu prsníka. V prípade však, že Váš prsník po operácii zmenil svoj tvar, môže Vám lekár doporučiť zákrok na dokontúrovanie a zlepšenie tvaru prsníka, najčastejšie pomocou autotransplantácie tuku. .