Techniky rekonštrukcie prsníka

Existujú tri základné typy rekonštrukcie prsníka. Metóda, ktorá je však pre Vás najlepšia závisí od mnohých faktorov. Dôležitý je jednak typ operácie rakoviny prsníka, ale tiež či chcete alebo nechcete okamžité výsledky, čiže aj od vašich preferencií a ďalších iných faktorov.

Rekonštrukcia prsníka implantátmi

Rekonštrukcia pomocou implantátov je relatívne jednoduchšia, avšak vyžaduje skúsenosti aj s inými rekonštrukčnými technikami. Dĺžka operácie a následne rekonvalescencia je zvyčajne kratšia ako pri rekonštrukcii pomocou lalokov.

Rekonštrukcia implantátom

V Európe sa používajú silikónové implantáty. Vkladajú sa čiastočne pod prsný sval a do podkožia hrudníka čím sa vymodeluje tvar prsníka.

Operačný zákrok

Môže prebiehať v dvoch fázach najmä pri väčších prsníkoch, resp. po rádioterapii. Najprv sa vloží expandér, ktorý tkanivo natiahne a po niekoľkých mesiacoch sa vymení za mäkkší, definitívny implantát. Pri menších prsiach je možné vložiť rovno expander-implantát.

Riziká rekonštrukcie implantátmi

Mnohé riziká pri rekonštrukcii implantátom sú podobné rizikám pri iných operáciách. Existujú však špecifické komplikácie tejto rekonštrukčnej operácie.

Rekonštrukcia prsníka lalokmi

Ide o technicky náročnejšiu rekonštrukčnú metódu. Pri rekonštrukcii pomocou lalokov chirurg využíva časť tkaniva Vášho tela, najčastejšie tkanivo z podruška alebo chrbta a vymodeluje z neho nový prsník.

TRAM lalok (Transversus Rectus Abdominis Musculocutaneous)

Tento lalok sa skladá z časti priameho brušného svalu, podkožného tuku a kože podbruška. Zároveň pri tejto rekonštrukcii prsníka dochádza i k abdominoplastike, teda k zmenšeniu podbruška.

DIEP lalok (Deep Inferior Epigastric Perforator)

Je obdoba TRAM laloku, ktorý je však možný oddeliť od cievneho zásobenia a po modelácii prsníka ho mikrochirurgicky opäť napojiť na krvný obeh hrudníka.

LD lalok ( Latissimus Dorsi)

Je lalok zložený z časti širokého svalu chrbta, ktorý sa spolu s ostrovom kože a podkožia preklopí na hrudník najčastejšie bez prerušenia cievneho zásobenia.

Ďalšie typy operačných techník

Kombinovaná technika

Tento typ rekonštrukcie prsníka si vyžaduje použitie expandéru / implantátu na získanie objemu a zároveň kožného krytia pomocou vlastného tkaniva pri nedosatočnom objeme chrbtového svalu alebo použitia acelulárnej dermy.

Náhrada tukom

Štep tukového tkaniva sa odoberá z Vášho tela pomocou liposukcie najčastejšie z brucha zo stehien a zadku. Následne po jeho špeciálnom spracovaní sa aplikuje do oblasti prsníkov.

Po čiastočnej operácii prsníka- segmentektómii/ lumpektómii

Segmentektómia, resp. lumpektómia je typ výkonu, pri ktorom sa odstráni iba časť prsníka s maligným ložiskom a bezpečnostným okrajom, tvoreným zdravím tkanivom prsníka.

Preventívna mastektómia

Preventívne odstránenie prsníkov sa odporúča najmä u žien s pozitívnou rodinnou anamnézou a tiež genetickou predispozíciou.

Následné operačné zákroky

Po vytvorení nového prsníka sa následné operácie snažia obnoviť bradavku s dvorcom a zlepšiť symetriu hrudníka pomocou korekcie druhostranného prsníka.