Kombinovaná rekonštrukcia prsníka s implantátom a lalokom

Kombinované metódy sú vhodné v niektorých prípadoch. Pokiaľ sa dáva prednosť rekonštrukciipomocou implantátu, ale tkanivo na hrudníku je nedostatočné k jeho prekrytiu, použije sa lalok z inej časti tela, ktorý pomáha vytvoriť požadovaný kožný krytnového prsníka . Taktiež pokiaľ majú pacientky požiadavky na väčšie prsia, ale samotný lalok na to nestačí, vtedy chirurg doplní objem implantátom. Kombinovaná technika je veľmi užitočná aj v rámci obojstranných rekonštrukcií, kedy tkanivo samo o sebe nemôže poskytnúť požadovaný objem na oboch stranách.

Tento typ rekonštrukcie prsníka vyžaduje použitie implantátu spolu s lalokom najčastejšie zo širokéhosvalu chrbta,ktorý má len obmedzený objem.

LD lalok

Tento lalok využíva kožu, podkožný tuk a sval z hornej časti chrbta. Aj keď tento spôsob poskytuje väčšinu potrebnej kože, svalová a tuková hmota je pri večších prsníkoch zväčša nedostatočná. Preto sa pod lalok aplikuje ešte menší expandér či implantát. V neskoršej fáze, po natiahnutí prsného tkaniva je expandér nahradený trvalým implantátom.

Tento postup sa najčastejšie vykonáva v prípade, že ste po mastektómii, radioterapii a nie ste vhodný kandidát na brušnýlalok. Táto metóda sa nedoporučuje ženám, ktoré vykonávajú náročné manuálne aktivity, pretože po odobratí LD laloku dochádza k oslabeniu ramien.

Výhody

Použitím širokéhosvalu chrbta(LD lalok) s implantátom sa znižuje riziko komplikácií súvisiace s jeho pužitím, ako sú infekcie, extrúzie implantátu (keď telo odmieta implantát), alebo kapsulárnej kontraktúry (nadmernú tvorbu jazvy okolo implantátu)

Všeobecne vytvára prirodzenejší tvar prsníka ako len samotné použtie implantátu.

Pacienti sa môžu vyhnúť jazvám na bruchualebo iných častiach tela.

Kombinácia LD laloku a implantátu je voľba žien s väčšími prsiami

Nevýhody

Sval sa odstráni zo zadnej hornej časti chrbta. Niektoré ženy po operácii majú slabosť v ramene. Fyzioterapia môže pomôcť, avšak rameno nikdy plne neobnoví svoju silu. To môže byť dôležitým faktorom pre ženy, ktoré sú veľmi aktívne, napríklad, tie, čo chodia plávať, šplhať alebo hrajú tenis či golf.

Implantáty pravdepodobne nevydržia celý život (riziko ruptúry), v priebehu času a v závislosti od stavu implantátu existuje pre onkologické pacientky možnosť reoperácie, v ČR (a SR) hradená poisťovňou.