Rekonštrukcia prsníka s použitím vlastného tkaniva

Rekonštrukcia prsníka pomocou vlastného tkaniva najčastejšie spočíva v presune laloku zloženého z kože, podkožného tuku a niekedy aj svalov z inej časti Vášho tela, tzv. darcovskej časti na hrudnú stenu, aby sa tým vytvoril objem a tvar nového prsníka. Rekonštrukcia prsníka s použitím vlastného tkaniva je výhodná, pretože pokiaľ sa podarí, zvyčajne vydrží celý život.

Lalok sa obvykle odoberie buď z brucha, alebo z chrbta. Vzhľadom k tomu, že sa používa koža odobratá z inej časti tela, tak môže mať mierne odlišný odtieň, alebo textúru ako zvyšok prsníka. Táto metóda je obzvlášť vhodná na rekonštrukciu stredne veľkých až veľkých prsníkov, alebo prsníkov s prirodzeným poklesom.

Rekonštrukcia lalokom sa najčastejšie používa, keď ženy:

Mali, alebo potrebujú rádioterapiu ako súčasť ich liečby

Majú dostatočný objem tkaniva v oblasti z kadiaľ sa odoberá lalok na rekonštrukciu a nemali v tejto oblasti pred tým operáciu

Majú veľký, alebo poklesnutý zdravý prsník a nechcú podstúpiť jeho korekciu

Odmietajú prsný implantát

Tento typ operácie je časovo náročnejší a vyžaduje dlhší čas na rekonvalescenciu v porovnaní s rekonštrukciou pomocou implantátu. Na druhej strane je však oproti rekonštrukcii s implantátom výhodný v tom, že väčšinou nepotrebuje v budúcnosti reoperáciu. Rekonštrukcia prsníka s použitím vlastného tkaniva má tiež v dlhodobom horizonte lepšie výsledky čo sa týka podobnosti s druhým prsníkom. A to preto, že vlastné tkanivo reaguje na gravitáciu, starnutie a zmeny hmotnosti oveľa prirodzenejšie.

Výhody

Prirodzenejší tvar a citlivosť zrekonštruovaného prsníka

Vhodné pre malé aj veľké prsia

Umožňuje vytvoriť prsia s prirodzenejším poklesom

Vo väčšine prípadov pomáha vyhnúť sa potrebe implantátu a ďalšej operácie

Nevýhody

Operácia zanechá jazvu na časti tela, kde bol lalok odobraný. Zrekonštruovaný prsník môže mať zľahka inú farbu a štruktúru, lebo pochádza z inej časti vášho tela

Vyžaduje si operáciu aj na ďalšej časti Vášho tela

Podstúpite dlhší chirurgický zákrok, ako aj s tým súvisiacu hospitalizáciu a rekonvalescenciu

Vyššie riziko vzniku porúch prekrvenia tkaniva tesne po operácii s nutnosťou reoperácie

DRUHY REKONŠTRUKCIE S POUŽITÍM VLASTNÉHO TKANIVA

Existujú dva hlavné spôsoby, akým môže byť rekonštrukcia lalokom vykonaná:

Stopkatý lalok

Lalok zostáva pripojený jedným jeho koncom k výživným cievam

Voľný lalok

Lalok je úplne oddelený od tela spolu s jeho cievami a znovu pripojený na mieste rekonštruovaného prsníka pomocou mikrochirurgie

Názov použitého laloka  zvyčajne vychádza z časti tela, odkiaľ bolo tkanivo odobrané. Najčastejšie typy lalokov sú:

image115

TRAM

Transversus Rectus Abdominis Musclucutanous (lalok z podbruška)

image122

DIEP

Deep Inferior Epigastric Perforator  (lalok z podbruška)

image123

LD

Latissimus Dorsi  (lalok z chrbta)

RÁDIOTERAPIA PO REKONŠTRUKCII POMOCOU VLASTNÉHO TKANIVA

V prípade pooperačnej rádioterapie existuje riziko, že tkanivo použité na rekonštrukciu prsníka sa môže scvrknúť a ztuhnúť a tým ovplivniť výsledný efekt.  Preto pokiaľ Váš onkológ predpokladá po mastektómii rádioterpiu, je lepšie podstúpiť odloženú rekonštrukciu.