Rakovina prsníka

Rakovina prsníka je rakovina vychádzajúca z prsného tkaniva. Ide vlastne o skupinu buniek s abnormálnym typom rastu.

Čo je rakovina prsníka?

Rakovina prsníka je rakovina začínajúca z tkaniva prsnej žľazy. Väčšina rakoviny prsníka začína v mliekovodoch a nazýva sa tak duktálny karcinóm.

Mastektómia

Mastektómia je operácia, pri ktorej sa odstraňuje celý prsník s cieľom liečby rakoviny prsníka. Existuje viacero typov mastektómie vzhľadom na ťažkosti, ktoré s prsníkom máte.

Lumpektómia

Lumpektómia, alebo tiež známa ako prsník zachovávajúca procedúra, je operácia odstraňujúca rakovinové tkanivo z prsníka spolu s okolitým prsným tkanivom.

Lymfedém

Ženy, ktoré podstúpili alebo plánujú podstúpiť liečbu rakoviny prsníka, sa vystavujú riziku vzniku opuchu hornej končatiny, prsníka a hrudníka nazývaný lymfedém.

Genetické testovanie

Odkedy bolo dokázané, že niektoré druhy rakoviny, vrátane rakoviny prsníka, sú dedičné, sa práve aj genetické testovanie považuje za výhodné pri zisťovaní špecifického zdravotného rizika.