Rekonštrukcia prsníka základy

Rekonštrukcia prsníka je čoraz bežnejšia chirurgická procedúra, vykonávaná plastickým chirurgom za účelom obnovenia ženského prsníka do požadovaného tvaru a veľkosti po mastektómii alebo po zmene jeho tvaru.

Čo je rekonštrukcia prsníka?

Po operácii rakoviny prsníka sa veľa žien vo svete rozhoduje pre rekonštrukciu prsníka. Ide o proces, ktorý je súčasťou liečby rakoviny prsníka na jej konci. Pomáha nadobudnúť stratenú ženskosť a zmierňovať psychické následky tejto diagnózy.

Prečo podstúpiť rekonštrukciu prsníka?

Operácia rakoviny prsníka určitým spôsobom ovplyvní to ako vyzerá vaše poprsie a následne ako sa cítite. Niektoré ženy znášajú ťažšie stratu prsníka, resp. oboch prsníkov ako ostatné.

Kto môže podstúpiť rekonštrukciu prsníka?

Každá žena, ktorá plánuje alebo už podstúpila operáciu prsníka pre nádorové ochorenie, resp. jej hrozí vysoké riziko vzniku rakoviny a má súhlas svojho onkológa.

Kedy podstúpiť rekonštrukciu prsníka?

Jednému z prvých rozhodnutí, ktorému budete čeliť v súvislosti s rekonštrukciou bude rozhodnutie, či podstúpiť okamžitú, alebo odloženú rekonštrukciu. Vzhľadom na to, že u každej pacientky je rakovina prsníka svojim spôsobom jedinečná, aj časovanie rekonštrukcie je tým pádom výrazne individuálne.

Typy rekonštrukcie prsníka

Existuje niekoľko možností rekonštrukcie po mastektómii, resp. po lumpektómii. Nie všetci chirurgovia sú však schopní realizovať všetky typy rekonštrukcií a tiež niektoré rekonštrukčné techniky sú vhodné len pre určitý typ pacientiek.

Rozhodovanie sa o rekonštrukcii prsníka

Rozhodnúť sa či podstúpiť, a kedy podstúpiť, rekonštrukciu prsníka je výrazne osobná záležitosť a závisí od Vašej individuálnej situácie.

História rekonštrukcie prsníka

Rovnako ako v prípade iných rekonštrukčných postupov, sa aj rekonštrukcia prsníka vykonávala v minulosti dlho rovnako. Súčasné pokroky v rekonštrukčnej chirurgii však priniesli významné inovácie aj na tomto poli s výbornými výsledkami.

Dôležité termíny

Niektoré výrazy na tejto stránke sa Vám môžu na prvý pohľad zdať nezrozumiteľné. V tejto sekcii nájdete vysvetlenia najbežnejšie používaných odborných slov a termínov z oblasti rekonštrukcie prsníka.