Pomôžeme Vám, aby ste boli opäť samé sebou.

NewMamma je iniciatíva pre ženy, ktoré plánujú alebo podstúpili operáciu prsníka pre rakovinu a premýšľajú nad jeho rekonštrukciou.

Čo je rekonštrukcia prsníka?

Po mastektómii sa veľa žien rozhoduje pre rekonštrukciu prsníka. Ide o proces, ktorý je súčasťou liečby rakoviny prsníka. Pomáha nadobudnúť stratenú ženskosť a zmierňovať psychické následky.

Čo je to rekonštrukcia prsníka?

Rekonštrukcia prsníka je čoraz bežnejšia chirurgická procedúra, vykonávaná plastickým chirurgom za účelom obnovenia ženského prsníka do požadovaného tvaru a veľkosti po mastektómii alebo pri zmene jeho tvaru.

Prečo podstúpiť rekonštrukciu prsníka?

Operácia kvôli rakovine prsníka pravdepodobne ovplyvní, ako vyzerá váš prsník alebo prsníky a následne ako sa cítite. Preto sa možno budete po mastektómii trápiť pre výzor vašich pŕs…

Kto môže podstúpiť rekonštrukciu?

Väčšina žien, ktorým bol odobraný celý prsník, alebo jeho časť môže podstúpiť rekonštrukciu. Dokonca aj keď prešli ožarovaním a chemoterapiou alebo majú veľké prsia.

Typy rekonštrukcie prsníka

Existujú rôzne možnosti rekonštrukcie prsníka po jeho celkovom (mastektómia), alebo čiastočnom (segmentektómia) odstránení. Nie však každá operačná technika rekonštrukcie prsníka je vhodná pre každú pacientku.

Prečo podstúpiť rekonštrukciu prsníka?

Operácia rakoviny prsníka určitým spôsobom ovplyvní to ako vyzeráte a ako sa cítite. Niektoré ženy znášajú ťažšie stratu prsníka, resp. oboch prsníkov ako ostatné.

ČÍTAJTE VIAC FAQ

Rozhodnite sa podstúpiť rekonštrukciu prsníka

Rozhodnúť sa podstúpiť, a kedy podstúpiť, rekonštrukciu prsníka závisí od Vašej individuálnej situácie. Iba Vy s rodinou, priateľmi a doktormi, ktorých ste do rozhodovania zahrnuli, viete rozhodnúť, čo je pre Vás najlepšie. Čítajte viac

Riziká a bezpečnosť

Rozhodnutie sa podstúpiť rekonštrukciu prsníka je výrazne osobná záležitosť. Práve Vy sa budete musieť rozhodnúť, či výhody  spojené s rekonštrukciou naplnia Vaše očakávania a predčia riziká. Čítajte viac

Rekonštrukčné techniky

Ide o techniky, ktoré sa používajú k novovytvoreniu alebo úprave prsníka pomocou implantátov, vlastných tkanív, alebo ich kombináciou.

Alternatívy

Po operácii zväčša nasleduje ďalší liečebný postup. Pokiaľ nie je pre Vás vhodná rekonštrukcia prsníka, alebo ste sa pre ňu ešte nerozhodla, existujú stále iné možnosti ako inak nahradiť chýbajúci prsník.

Zostať bez prsníka

Pokiaľ sa žena rozhodne zostať bez prsníka, môže o tom informovať svojho operatéra pred operáciou.

Čítajte viac

Protéza

Pacientky, ktoré sa rozhodnú nepodstúpiť rekonštruckiu prsníka, alebo nie sú vhodnými kandidátkami, vzhľadom na ich zdravotné problémy, si môžu zvoliť nosenie protézy.

Čítajte viac

Zákrok

Väčšine žien prináša rekonštrukcia prsníka množstvo pozitív. Medzi hlavné pozitíva patrí znovu nadobudnutý pocit celistovsti i ženskosti a tiež odstránenie nosenia nepohodlnej prsnej protézy.

Krok za krokom

Pre väčšinu pacientok je rekonštrukcia prsníka výkon v dvoch alebo troch chirurgických etapách.

Čítajte viac

Príprava

Existuje veľa vecí, na ktoré by mala pacientka myslieť pred rekonštrukčným zákrokom.

Čítajte viac

Zotavovanie sa

Rovnako ako pri každom operačnom výkone je zotavenie individuálne. Liečba po operácií pokračuje ešte niekoľko týždňov a mali by ste postupovať podľa pokynov ošetrujúceho lekára.

Čítajte viac

Výsledky

Každá pacientka má iné očakávania. Cieľom je však vždy vytvoriť prsník, ktorý má prirodzený tvar a je primerane symetrický so zdravým prsníkom.

Čítajte viac

Riziká

Riziká spojené s akýmkoľvek chirurgickým zákrokom sú rôzne a sú závislé tiež od zdravotného satvu pacienta.

Čítajte viac

Následné mamografické sledovanie

Mnohé ženy po rekonštrukcii prsníka udávajú znížený strach z návratu rakoviny. Avšak je tu stále veľká časť pacientok, ktorá má strach a úzkosť pred pravidelnými ročnými prehliadkami.

Čítajte viac

Rakovina prsníka

Čo je rakovina prsníka?

Rakovina prsníka je nádorové ochorenie vychádzajúce z buniek mliečnej žľazy. Najčastejší typ rakoviny prsníka je duktálný karcinóm, ktorý vzniká v mliekovodoch na ceste smerom k bradavke.

Čítajte viac

Mastektómia

Je operácia, pri ktorej sa odstráni celá mliečna žľaza. Ide o jednu z foriem liečby rakoviny prsníka. Existuje niekoľko typov odstránenia mliečnej žľazy v závislosti od druhu nádoru.

Čítajte viac

Lumpektómia/ Segmentektómia

Lumpektómia alebo segmentektómia je prsník šetriaca operácia, pri ktorej sa z prsníka odoberie len tumor s ochranným lemom zdravého tkaniva.

Čítajte viac

Lymfedém

Ženy po operácií prsníka a vybratí lymfatických uzlín z podpazušia majú zvýšené riziko vzniku opuchu hornej končatiny, prípadne zbytku prsníka a hrudníka. Tento opuch sa nazýva lymfedém.

Čítajte viac

Genetické vyšetrenie

Niektoré druhy rakoviny, vrátene rakoviny prsníka môžu byť aj dedičné. Genetické testy nám ponúkajú efektívnu možnosť pre rizikové pacientky pri podozrení na vzniku rakoviny prsníka.

Čítajte viac

Máte ešte nejaké otázky?
Skúste tiež niektoré zaujímavé odkazy.