Preventivní odstranění prsů

Preventivní mastektomie je odstranění prsních žláz u žen, kterým zatím nebyla diagnostikována rakovina prsu.

 

Preventivní odstranění prsních žláz se týká žen, které mají pozitivní rodinnou anamnézu rakoviny prsu anebo genetickou mutaci genu BRCA, se kterým je riziko vzniku rakoviny velmi vysoké. Preventivní mastektomie je významné rozhodnutí, kterému by měly předcházet konzultace s odborníky na genetiku.

Většina žen se rozhodne pro rekonstrukci prsu ve stejném čase jako pro preventivní odstranění prsní žlázy. Nicméně některé ženy se necítí být k tomuto kroku připraveny a s ohledem na finance, rodinnou situaci a přístup ke službám zjišťují, že pro ně okamžitá rekonstrukce prsu (immediate breast reconstruction) není vhodná.

 

Fyzický vzhled po preventivním odstranění prsní žlázy

Při preventivním odstranění prsní žlázy a následné okamžité rekonstrukci prsu je někdy možné ponechat dvorec, bradavku a kůži, která kryla prsní žlázy. Odstraní se tedy jen mléčná žláza a nahradí se jinou tkání nebo implantátem. To znamená, že po rekonstrukci prsu se budou prsa přibližovat vzhledu před zákrokem. V závislosti na druhu mastektomie a následné rekonstrukce prsu existují určité rozdíly ve tvaru a citlivosti.

Pro koho je určená preventivní mastektomie?

S rostoucím věkem podléhají ženy vyššímu riziku vzniku rakoviny prsu. Existují však určité faktory, které toto riziko ještě výrazně zvyšují. Preventivní mastektomii byste měla zvážit pokud:

Jste překonala rakovinu v jednom prsu.

Při diagnostice rakoviny prsu a pozitivní rodinné anamnéze rakoviny prsu byste měla zvážit otázku preventivního odstranění zdravého prsu. Tato operace vám výrazně sníží možnost vzniku dalšího karcinomu prsu v budoucnosti.

Máte rodinnou anamnézu rakoviny prsu.

Pokud máte matku, dceru, sestru s rakovinou prsu diagnostikovanou před jejich 50. rokem života, potom je u vás riziko vzniku rakoviny prsu vyšší. Pokud máte v rodině rakovinu prsu i vaječníků, pak je u vás riziko rakoviny prsu velmi vysoké. Predispozice k rakovině prsu se přenáší ze strany otce i matky.

Máte pozitivní genetické testy.

Existují genetické testy na mutace genů BRCA1 a BRCA 2, které zvyšují riziko rakoviny prsu a vaječníků. Pokud máte pozitivní rodinnou anamnézu takového typu rakoviny, je dobré zvážit konzultaci s odborníkem.

Máte změny v prsu, které zvyšují riziko rakoviny.

Pokud lékař objeví ve vaší mléčné žláze atypické změny mlékovodů a okolního tkaniva, může to pro vás představovat jedno z přídatných rizik vzniku rakoviny prsu.

Prošla jste radioterapií.

Pokud jste překonala ozáření hrudníku před 30. rokem života, např. ozáření při Hodgkinově lymfomu v dětství, riziko rakoviny prsu je u vás vyšší.