Drobné úpravy po rekonstrukci prsu

Proces rekonstrukce prsu obvykle vyžaduje víc než jednu operaci za účelem dosáhnutí konečného výsledku. Po vytvoření úvodního tvaru a objemu prsu následují další operace, které se snaží vylepšit tvar a symetrii nebo obnovit dvorec s bradavkou.

Hlavním cílem rekonstrukce prsu je vytvořit prs, který je co nejvíce symetrický se zdravým. Umíme dosáhnout velmi dobrých estetických výsledků pomocí rekonstrukce nemocné strany, ale konečná operace zdravé strany pomáhá doladit asymetrii a zlepšit celkový harmonický vzhled hrudníku.

Z pohledu plastického chirurga je obvykle operace obou prsů po mastektomii lepší pro dosáhnutí symetrie.

Při jednostranné rekonstrukci prsu je obtížné dosáhnout symetrie se zdravou stranou, případně zabezpečit přirozený pokles rekonstruovaného prsu. Pokud máte větší prsa, je možné, že budete potřebovat zredukovat objem zdravého prsu. Také v případě malých a pokleslých prsou bude možná nutné modelací přizpůsobit zdravý prs rekonstruovanému, aby se zlepšil vzhled a symetrie hrudníku.

Operační postupy používané k dosáhnutí symetrie prsů

Upravení tvaru a modelace prsů – mastopexe

Pokud je váš zdravý prs více pokleslý oproti rekonstruovanému, můžete podstoupit modelaci zdravého prsu a přizpůsobit jeho tvar. Procedura se nazývá mastopexe anebo breast-lift. Jde o pozvednutí prsu pomocí odstranění přebytečné kůže a modelace okolních tkání. Dá prsu nový vzhled, který drží tvar.

Zmenšení prsu – redukční mammaplastika

V případě, že váš zdravý prs je větší než rekonstruovaný, může dojít ke zmenšení jeho velikosti a změně tvaru, aby koreloval s druhou stranou. Při této operaci se odstraňuje přebytečný tuk, část mléčné žlázy a kůže, aby velikost zdravého prsu byla se zrekonstruovaným prsem vyvážená.

Zvětšení prsu – augmentace

Pokud je váš rekonstruovaný prs větší než zdravý prs a preferujete větší prsy, tak je možné vložit do zdravého prsu implantát a přizpůsobit jeho velikost druhé straně. Tato procedura může být kombinovaná i s mastopexí.

Rekonstrukce dvorce a bradavky

Mnoho pacientek po mastektomii a následné rekonstrukci prsu absolvuje jako poslední rekonstrukční operaci modelaci dvorce a bradavky. Nový dvorec s bradavkou umocňují přirozený vzhled prsu. Jde o relativně jednoduchou proceduru. Pacientka ji podstupuje ambulantně v místním znecitlivění anebo v krátké celkové anestezii. Na rekonstrukci bradavky se používá část tkáně ze zrekonstruovaného prsu anebo část bradavky ze zdravého prsu. V takovém případě však zdravá bradavka musí mít dostatečné množství tkáně, které se dá použít, aby i po jejím částečném zmenšení měla přirozený vzhled.

Dvorec je rekonstruovaný zejména pomocí kožních štěpů z různých částí těla. Závisí na barvě původního dvorce a na preferencích pacientky, ale všeobecně se využívá kožní štěp, který nejvíce odpovídá barvě původního dvorce. Nejčastěji se kožní štěpy odebírají z třísel, kde je kůže bohatě pigmentovaná a jizva po odběru je efektivně skryta.

Při hojení zrekonstruované bradavky a dvorce se barva může ještě vylepšit tetováním. Jde o málo bolestivou proceduru, která pomáhá vylepšit vzhled prsu a co nejvíce přiblížit barvu bradavky druhé zdravé straně. Pro některé pacientky je tetování úplná náhrada operační rekonstrukce dvorce.