Kdo může podstoupit rekonstrukci prsu?

Rekonstrukci prsu může podstoupit většina žen, které byl částečně nebo zcela odstraněn prs kvůli rakovině. Překážkou nemusí být ani absolvovaná chemoterapie nebo ozařování. 

Nejvhodnější pro rekonstrukci prsu jsou ženy v dobré psychické i fyzické kondici, které jsou schopny zvládnout bez výrazných komplikací náročný chirurgický zákrok, především po stránce správné činnosti srdce. Za rizikové se považují ženy, které kouří, mají velkou nadváhu nebo trpí nemocemi jako je cukrovka. Nejlepší možné řešení spolu s vámi určí váš plastický chirurg.

V případě, že plánujete podstoupit lumpektomii nebo segmentektomii a nejste si jistá nutností rekonstrukce prsu, promluvte si ještě před zákrokem o všech možnostech se svým chirurgem.

Co byste měla vědět:

Pro podstoupení rekonstrukce prsu není ve většině případů rozhodující stádium onemocnění. V případě pokročilého stádia, stejně tak v případě agresivnější či zánětlivé formy onemocnění, se doporučuje rekonstrukci prsu neprovádět.
Rekonvalescence po rekonstrukci prsu může být komplikovaná a zdlouhavá. Proto je nezbytné zvážit všechny faktory zdravotního stavu k bezproblémovému zvládnutí náročné operace i rekonvalescence.
Pro snížení rizika možných komplikací po rekonstrukci prsu je pro ženy kuřačky nezbytné, aby minimálně dva měsíce před samotným zákrokem přestaly kouřit

Zdravotní komplikace znemožňující provedení rekonstrukce prsu

Neléčená cukrovka

Autoimunitní onemocnění

Extrémní obezita nebo podvýživa

Celkově oslabený organismus

Je rekonstrukce prsu to pravé pro mne?

Rekonstrukce prsu je ryze individualizovaný zákrok. Pro rekonstrukci prsu byste se měla rozhodnout hlavně kvůli sobě a ne proto, abyste naplnila očekávání někoho druhého nebo za účelem dosažení dokonalého vzhledu.

Pro rekonstrukci prsu jste vhodnou, jestliže:

  • dobře zvládáte svojí diagnózu a léčebný proces
  • nemáte žádné další zdravotní problémy nebo nemoci, které mohou narušit hojení
  • máte pozitivní vizi a realistické cíle co se obnovy vašeho prsu a tělesného vzhledu týče

Rozhodnutí podstoupit rekonstrukci prsu je zcela na vás. Musíte si být jista sama sebou, že jste připravena na všechny změny, které se sebou zákrok nese, že jste ochotna určitý čas čekat než se dostaví výsledky celého léčebného procesu.