Kdy podstoupit rekonstrukci prsu?

Jedno z prvních rozhodnutí, které budete muset udělat, bude, jestli podstoupit okamžitou nebo odloženou rekonstrukci. Načasování operace je individuální, jelikož každá žena s rakovinou prsu je jedinečná.

Faktory ovlivňující načasování vaší operace:

Stadium rakoviny

Obecně ženy s diagnostikovaným I. nebo II. stadiem rakoviny prsu, které si vyberou mastektomii na základě vykonané biopsie, mají menší šanci, že po mastektomii budou potřebovat ozařování nebo jinou léčbu. Jsou tedy vhodnými kandidátkami pro okamžitou rekonstrukci prsu.

Ženy s diagnostikovaným III. nebo IV. stadiem rakoviny potřebují vždy po operaci ozařování nebo jiný způsob léčby k zmenšení velikosti nádoru v prsu a v lymfatických uzlinách. V tomto případě většina lékařů doporučuje odloženou rekonstrukci prsu po ukončení radioterapie nebo chemoterapie. Rekonstrukce prsu totiž může vyžadovat delší dobu hojení, která by mohla oddálit ozařování nebo chemoterapii.

Vaše zdraví

Pokud máte cukrovku, kardiovaskulární problémy nebo poruchu srážlivosti krve, může váš lékař požadovat, abyste se před rekonstrukcí prsu nejdřív kompletně zotavila po odstranění nádoru. Budete tedy potřebovat více času mezi odstraněním nádoru a rekonstrukcí prsu.

Vaše preference

Diagnóza rakoviny prsu může být děsivou a stresující zkušeností. Rozhodování ohledně podstoupení mastektomie, lumpektomie, segmentektomie nebo jiných procedur vás může emocionálně vyčerpat. Rozhodování ohledně typu a časového hlediska rekonstrukce prsu tedy může být náročnější, než se zdá. Je přirozené počkat, dokud nemáte zákrok na odstranění rakoviny prsu za sebou a až s odstupem času se rozhodnout. Řekněte svému lékaři, proč byste chtěla se svým rozhodnutím počkat. Také se zeptejte, zda existují důvody, pro které byste čekat neměla.

Okamžitá rekonstrukce prsu

Pro vykonání rekonstrukce zároveň s odstraněním nádoru je potřeba splnit několik zásadních organizačních záležitostí. Bohužel je v Česku zatím jen omezený počet center schopných poskytnout tuto službu.

Kdy je vhodná okamžitá rekonstrukce:

Když je malá šance, že po odstranění nádoru bude potřeba ozařování

Když je nejmenší velikost nádoru menší než 2 cm

Při diagnóze neinvazivní rakoviny nebo rakoviny v počátečním stadiu

Při diagnóze nezánětlivé rakoviny a rakoviny lokálně nepokročilé

Když lymfatické uzliny ve vašem podpaží nejsou napadené rakovinou

Preventivní mastektomie

Jestli se rozhodnete pro okamžitou rekonstrukci prsu, váš chirurg vykoná kůži šetřící mastektomii. To znamená, že kompletně odstraní tkáň prsní žlázy a zachová kůži prsu. Následně vyplní prs dočasným rozšiřitelným implantátem – expanderem, implantátem plné velikosti nebo přesunutým lalokem vaší vlastní tkáně. Vše záleží na rekonstrukční technice, na které jste se s chirurgem dohodli. Všechna práce je vykonána v průběhu jedné operace a vy se vzbudíte s novým poprsím. Tenhle přístup vyžaduje spolupráci dvou týmů – jednoho na odstranění prsní žlázy a druhého na rekonstrukční zákrok.

Výhody

Budete mít nově zrekonstruovaná prsa ihned, jak se vzbudíte po mastektomii nebo zákroku pro zachování prsu.

Méně zákroků a anestetik.

Váš nový prs bude pravděpodobně vypadat lépe, protože chirurg je obvykle schopen použít kůži, která zůstala po rekonstrukci.

Méně jizev na rekonstruovaném prsu (obvykle máte malou kožní záplatu na místě, kde jste měla bradavku, s malou jizvou okolo).

Obecně tyto pacientky trpí méně depresemi, protože jejich pozitivní tělesný obraz je zachován.

Pacientky, které podstoupí okamžitou rekonstrukci, mají možnost vyvážit diagnózu rakoviny prsu pomocí pozitivních aspektů, které tato operace přináší. Někdy však mají ohledně výsledku rekonstrukce nereálně vysoká očekávání. Nevidí totiž, jak by vypadaly po mastektomii bez okamžité rekonstrukce.

Nevýhody

Může se stát, že nebudete mít ohledně typu rekonstrukce dostatek času na rozhodování.

Ozařování po rekonstrukci může narušit její výsledek.

V souvislosti s mastektomií se mohou vyskytnout kožní komplikace (ve smyslu odumření).

Delší hospitalizace a doba léčby ve srovnání se sólo mastektomií.

Jestli se vyskytnou komplikace při zákroku, může to oddálit potřebnou chemoterapii.

Je důležité vědět, že chemoterapie zabraňuje schopnosti těla se samo léčit. Takže pokud máte jakékoliv problémy s hojením ran po rekonstrukci, nebudete schopna začít s chemoterapií, dokud se tyto problémy nevyřeší.

Odložená rekonstrukce prsu

Odložená rekonstrukce prsu se vykonává až potom, co se po mastektomii vyléčíte. Může se realizovat měsíce, někdy až roky po zákroku.

Obecně by rekonstrukce měla začít až poté, co jsou všechny léčebné procedury spojené s rakovinou (tj. ozařování a chemoterapie) ukončeny. Hned jak je vaše léčba rakoviny ukončena a vy jste se dostala do tzv. remise, můžete po odsouhlasení vašeho onkologa podstoupit rekonstrukci kdykoliv bez časových omezení. Ačkoliv po léčbě ozařováním budete možná muset počkat 6 – 12 měsíců, než se kůže obnoví.

Některé ženy se rozhodnou pro rekonstrukci prsu až roky po mastektomii z osobních důvodů, jiné zase preferují ukončit nejdříve úplnou léčbu rakoviny.

Výhody

Rekonstrukce prsu je vždy možná, dokonce i roky po původním zákroku.

Máte-li zákrok rozdělen na jednotlivé etapy, znamená to kratší dobu léčení po každé etapě.

Neexistuje riziko, že by rekonstrukční zákrok způsobil oddálení léčby rakoviny.

Máte čas promyslet si, je-li rekonstrukce pro vás tím pravým řešením.

Můžete se nejprve vypořádat s rakovinou a až poté myslet na rekonstrukci.

Dodatečná léčba rakoviny po mastektomii (ozařování a podobně) nepůsobí takové problémy, co se týče rekonstrukce.

Nevýhody

Jizva na hrudníku po mastektomii.

Dodatečný zákrok a doba léčby.

Někdy je rekonstrukce náročná kvůli jizvám na prsu po předchozí mastektomii.

Určitou dobu je pacientka bez prsu.

Výsledek nemusí být tak dobrý, jako po okamžité rekonstrukci.

Budete potřebovat alespoň jednu dodatečnou operaci a anestezii.