Karcinom prsu

Karcinom prsu je nejčastějším zhoubným onemocněním u žen. Většina případů začíná v mlékovodech, které odvádějí mléko ze žlázy do bradavky. Jsou známé jako duktální karcinomy. Méně časté jsou tzv. lobulární karcinomy, které začínají v té části žlázy, kde se produkuje mléko. Ve vzácných případech může karcinom pocházet i z jiných částí prsu.

Karcinom prsu může být invazivní (z mlékovodů, případně z lalůčků se rozšíří do jiných tkání prsu) nebo neinvazivní (zatím nenapadá okolní tkáně prsu). Neinvazivní karcinom se nazývá „carcinoma in situ“.

Duktální karcinom in situ (DCIS) nebo intraduktální karcinom je karcinom prsu ve výstelce mlékovodů, který zatím nenapadá sousední tkáně. Pokud se ale neléčí, může přerůst do invazivní formy. Lobulární karcinom in situ (LCIS) je označení pro zvýšené riziko invazivní rakoviny v tom samém nebo v obou prsech.

Mnoho druhů karcinomu prsu je citlivých na hormon estrogen, který způsobuje růst nádoru prsu. Tyto případy rakoviny mají estrogenové receptory na povrchu rakovinových buněk, nazývané receptory pro estrogen pozitivní nebo ER-pozitivní karcinom.

Některé ženy mají „HER2-pozitivní karcinom prsu“. HER2 označuje gen, který pomáhá buňkám růst, dělit se a opravovat. Pokud mají buňky (včetně rakovinových buněk) hodně kopií tohoto genu, rostou rychleji. V minulosti měly ženy „HER2-pozitivní“ agresivnější průběh choroby a vyšší riziko, že se karcinom vrátí. To se však v současnosti mění díky specificky zaměřené léčbě proti HER2.

Rizikové faktory

V průběhu života je u jedné z 8 žen diagnostikována rakovina prsu.

Rizikové faktory, které neovlivníte:

Věk a pohlaví

Riziko rakoviny prsu se zvyšuje stárnutím. Nejčastější případy rakoviny prsu se objevují u žen po 50. roku života. Muži mohou také trpět rakovinou prsu, ale u nich je riziko 100x menší.

Rodinná anamnéza rakoviny prsu

Hrozí vám vyšší riziko onemocnění rakoviny prsu, pokud máte blízkého příbuzného s karcinomem prsu, dělohy, vaječníků nebo tlustého střeva. Přibližně 20-30 % žen s karcinomem prsu má pozitivní rodinnou anamnézu.

Geny

Někteří lidé mají genetické mutace, které je činí náchylnějšími na vznik rakoviny prsu. Nejběžnější genové defekty se dají najít v BRCA1 a BRCA2 genech. Tyto geny za normálních okolností produkují proteiny, které vás před rakovinou chrání. Pokud vám však rodič předá defektní gen, riziko onemocnění rakovinou prsu se zvyšuje. Ženy s jedním z těchto defektů mají až 80% šanci na to, že v průběhu života dostanou rakovinu prsu.

Menstruační cyklus

Ženy, které dostaly svou první menstruaci dříve (před 12. rokem života) nebo prošly menopauzou později (po 55. roku), mají zvýšené riziko onemocnění rakovinou prsu.

Rizikové faktory, které se dají ovlivnit:

Požívání alkoholu

Pití více než 1-2 sklenic alkoholu denně může zvýšit riziko onemocnění rakovinou prsu.

Porod

Ženy, které nikdy neměly děti nebo je měly až po 30. roku života, mají zvýšené riziko rakoviny prsu. Více než jedno těhotenství nebo těhotenství v raném věku snižuje riziko onemocnění rakovinou prsu.

DES

Ženy, které braly “dietylstilbestrol” (DES), aby zabránily přerušení těhotenství, mohou mít zvýšené riziko rakoviny prsu po 40. roku. Tento přípravek byl podáván ženám v 40. a 50. letech 20. století.

Terapie nahrazováním hormonů (HRT)

Máte vyšší riziko onemocnění rakovinou prsu, pokud jste dostávala hormonální terapii estrogenem během několika let nebo déle.

Obezita

Obezita se spojuje s rakovinou prsu, ačkoli toto spojení nebylo zatím zcela prokázáno. Teorie říká, že obézní ženy produkují více estrogenu a to může podpořit rozvinutí rakoviny prsu.

Ozařování

Pokud jste jako dítě nebo jako mladá prošla radioterapií kvůli léčbě rakoviny v oblasti hrudníku, máte velmi velké riziko rozvinutí rakoviny prsu. Čím mladší jste radioterapii absolvovala a čím vyšší dávku jste dostávala, tím vyšší riziko vám hrozí. Platí zejména tehdy, pokud jste byla ozařována během vývinu prsů.

Prsní implantáty, používání antiperspirantů a nošení podprsenek nezvyšuje riziko rakoviny prsu. Také nejsou důkazy, že existuje přímé spojení mezi rakovinou prsu a pesticidy.

Symptomy

V časných stádiích nemá obvykle rakovina prsu žádné symptomy, proto jsou důležité pravidelné prohlídky prsů.

Jak rakovina postupuje, symptomy mohou zahrnovat:

Bulku v prsu nebo v podpaží, která je tvrdá, nemá stejné okraje a obvykle nebolí.

Změnu velikosti, tvaru nebo pocitu na prsu nebo bradavce. Můžete na kůži pozorovat například zarudnutí, důlek nebo svraštění, které vypadá jako slupka na pomeranči.

Tekutinu vytékající z bradavky - krvavou, od čiré po žlutou, zelenou nebo jako hnis.

Symptomy pokročilé rakoviny prsu mohou zahrnovat:

bolesti kostí

bolesti prsou

kožní vředy

svědění v podpaží (vedle prsu s rakovinou)

ztrátu váhy

Vyšetření a testy

Lékař se vás na začátku zeptá na vaše symptomy a rizikové faktory. Pak vám fyzicky vyšetří oba prsy, podpaží a oblast krku a hrudníku.

Testy používané pro diagnostiku a monitorování pacientů s rakovinou prsu mohou zahrnovat:

MRI prsu pro lepší identifikaci bulky v prsu nebo určení abnormálních změn na mamografu

Ultrazvuk prsu k určení, zda se jedná o cystu nebo tuhé ložisko

CT vyšetření pro kontrolu toho, zda se rakovina rozšiřuje

Mamografii na zjištění rakoviny prsu nebo na identifikování bulky v prsu

PET vyšetření pro kontrolu toho, zda se rakovina rozšiřuje

Biopsii lymfatické uzliny na zjištění, zda se rakovina rozšířila do lymfatických uzlin

Pokud lékař zjistí, že máte rakovinu prsu, udělá se vám více testů, aby se zjištilo, zda se rakovina rozšířila. Nazývá se to “staging” – stádium rakoviny. Staging pomáhá určovat budoucí léčbu a postupy. Také vám to dá představu, co můžete očekávat do budoucna.

Rakovina prsu má stadia od 0 do IV. Čím vyšší číslo, tím pokročilejší je rakovina.

Léčba

Léčba závisí na mnoha faktorech, včetně typu a stadia rakoviny, také zda je rakovina citlivá na konkrétní hormony a zda rakovina produkuje gen zvaný HER2 či nikoliv.

Léčba rakoviny může zahrnovat:

Chemoterapii na zabíjení rakovinných buněk

Radioterapii na zničení rakovinných tkání

Operační zákrok k odstranění rakovinných tkání - lumpektomii / segmentektomie odstraňuje nádor v prsu s částí zdravé tkáně; mastektomie odstraňuje celý prs a někdy i blízké struktury

Jelikož estrogen dovoluje buňkám rakoviny prsu přežívat a růst, hormonální terapie je předepisována ženám s ER pozitivní rakovinou prsu. Cílená biologická terapie využívá speciální protinádorový lék, který se zaměřuje na konkrétní změny v buňkách vedoucí k rakovině.

Léčba rakoviny může být jak lokální tak systémová. Lokální léčba (například ozařování nebo operace) zahrnuje pouze postiženou oblast. Systémová terapie (chemoterapie) působí na celé tělo.

Většina žen dostává kombinaci takových typů léčby. Pro ženy ve stadiu I, II nebo III je hlavním cílem vyléčit rakovinu a zabránit jejímu návratu. Pro ženy ve stadiu IV je cílem zmírnit symptomy a zajistit delší život.

Léčba různých stadií rakoviny:

Stádium 0 a DCIS

Lumpektomie / segmentektomie plus radiace nebo mastektomie jsou standardními postupy. Lékaři se úplně neshodují na tom, jak nejlépe léčit DCIS.

Stádium I a II

Lumpektomie plus radiace nebo mastektomie spolu s určitým druhem odstranění lymfatických uzlin jsou využívány standardně. Po operaci může být doporučena i chemoterapie, hormonální nebo biologická terapie.

Stádium III

Léčba zahrnuje operaci většinou následovanou chemoterapií, hormonální nebo biologickou terapií.

Stádium IV

Léčba může zahrnovat operaci, ozařování, chemoterapii, hormonální terapii nebo kombinaci těchto přístupů.

Některé ženy i po léčbě nadále užívají léky a všechny ženy nadále chodí na krevní testy, mamografii a další sledování.

Prognóza

Nové a vylepšené léčebné postupy pomáhají ženám s rakovinou prsu žít déle. Nicméně, i přes léčbu se rakovina prsu může rozšířit do jiných částí těla. Někdy se rakovina vrátí i poté, co byl celý nádor odstraněn a okolní lymfatické uzliny se ukáží jako vyléčeny.

Jak dobře se vám bude dařit po léčbě rakoviny prsu závisí na mnoha faktorech. Čím však pokročilejší rakovina, tím horší výsledek.

Faktory určující úspěšnost léčby zahrnují:

Velikost a tvar nádoru.

Genovou expresi.

Nádorové markery, například HER2.

Zda-li je nádor hormonálně pozitivní nebo negativní.

Lokalizaci nádoru a rozsah rozšíření.

Rychlost dělení buněk nebo rychlost růstu nádoru.

Možné komplikace

Mohou se objevit nějaké vedlejší účinky nebo komplikace plynoucí z léčby. Například radioterapie může způsobit dočasný otok prsu nebo horní končetiny (lymfedém) a také bolesti v jeho okolí.

Lymfedém se může objevit již 6 až 8 týdnů po operaci nebo léčbě ozařováním. Může začít i pomalu poté, co je léčba rakoviny ukončena. Symptomy lze pozorovat 18 až 24 měsíců od léčby. Někdy trvá i roky, než se projeví.

Na vedlejší účinky léčby se ptejte svého lékaře.

Prevence

Ženy s vysokým rizikem vzniku rakoviny prsu mohou zvážit preventivní mastektomii. Možné kandidátky jsou ženy, které již mají odstraněn jeden prs z důvodu rakoviny, ženy s pozitivní rodinnou anamnézou rakoviny prsu nebo ženy s genetickými mutacemi, které zvyšují riziko rakoviny prsu (jako jsou BRCA1 nebo BRCA2).

Mnoho rizikových faktorů, jako jsou geny nebo rodinná anamnéza, nelze ovlivnit. Ale rozhodnutí ohledně zdravého životního stylu (stop kouření, fyzická aktivita, omezení alkoholu či držení diety bohaté na ovoce, zeleninu, celozrnné potraviny a chudé na zpracované a červené maso) mohou u vás snižovat šanci na rozvinutí rakoviny prsu.