Co je to rekonstrukce prsu?

Rekonstrukce prsu je stále běžnější chirurgická procedura, vykonávaná plastickým chirurgem, za účelem obnovy ženského prsu do požadovaného tvaru a velikosti po operačním zákroku.

Pro rekonstrukci prsu se díky její stále se zvyšující kvalitě rozhoduje více a více žen. Rekonstrukce prsu se stala nedílnou části léčebného procesu rakoviny prsu. Rekonstrukci prsu mnohé ženy chápou jako odměnu za fyzické a psychické vypětí, které jim přinesla náročná léčba karcinomu prsu.

Rekonstrukce prsu může být provedena v souladu s individuálním plánem léčby buď bezprostředně po odstranění nádoru, nebo ji lze odložit a provést několik měsíců i let po mastektomii. Ačkoliv je rekonstrukce prsu považována za základní část léčebného a zotavovacího procesu, není vhodná pro každou pacientku. Rekonstrukce prsu by nikdy neměla bránit nebo komplikovat léčbu rakoviny prsu.

Rekonstrukce prsu sice neobnoví úplně přesně váš celkově nebo částečně odstraněný prs vzhledově ani pocitově, ale v podprsence by měla vaše prsa po rekonstrukci vypadat dostatečně podobně co do velikosti i tvaru, takže se budete cítit atraktivně ve většině typů oblečení.

what-is-br-1
medic-with-implant

Na obnovení původního tvaru prsů co do vzhledu a velikosti slouží různé techniky. Nejrozšířenější jsou použití prsního implantátu a tkáně z jiné části těla. Využít lze i kombinaci obou metod. Pro vás nejvhodnější typ rekonstrukce prsu vám pomůže zvolit váš plastický chirurg.

Před podstoupením rekonstrukce prsu je třeba mít na paměti, že se jedná o náročný zákrok. Obvykle si vyžádá více než jednu operaci. Jen rekonstrukci bradavky a prsního dvorce lze provést až několik měsíců po samotné rekonstrukci prsu.  To vše proto, aby bylo možné zrekonstruovaný prs usadit do výsledné pozice a tvaru, včetně prsního dvorce i s bradavkou. Zvolený postup vždy závisí na věku, zdravotním stavu, velikosti a tvaru zdravého prsu a dostupnosti tělesné tkáně každé pacientky.

V případě, že bude rekonstruován pouze jeden prs, plastický chirurg za účelem úpravy symetrie poprsí zpravidla doporučí zvednutí, zmenšení nebo zvětšení druhého prsu.

Ženy, kterým byla odstraněna jenom část prsu (lumpektomií/segmentektomií) obvykle nepotřebují kompletní rekonstrukci. Pokud však část prsu nevypadá po lumpektomii ideálně, je možné použít různé chirurgické techniky na úpravu jeho tvaru.

Je rovněž důležité si uvědomit, že rekonstruovaný prs nebude nikdy vypadat nebo působit úplně stejně jako původní. Proto některé ženy nebývají s výsledkem rekonstrukce prsu nikdy úplně spokojeny.

Je potřeba vědět, že:

Rekonstruovaný prs nikdy nebude vypadat stejně jako původní, ale bude se tvarem i umístěním původnímu přibližovat.

Jizvy po rekonstrukci prsu budou více nebo méně viditelné.

Jizvy budou viditelné i na dárcovských plochách. V návaznosti na zvolenou techniku rekonstrukce prsu se tyto obvykle objevují v minimálně viditelných částech těla. Především oblasti zad nebo břicha.

Než se rozhodnete podstoupit rekonstrukci prsu, promluvte si o všech výhodách i rizicích zákroku se svým lékařem. Spolu s vašimi blízkými si stanovte očekávaní, se kterými se rozhodnete rekonstrukci prsu podstoupit.