Typy rekonstrukce prsu

Existují různé možnosti rekonstrukce prsu po jeho celkovém (mastektomie) nebo částečném (segmentektomie) odstranění. Ačkoliv ne každá operační technika rekonstrukce prsu je vhodná pro všechny pacientky.

Existují tři základní typy rekonstrukce prsu:

Rekonstrukce pomocí implantátu

Rekonstrukce použitím vlastního materiálu (přesunem kůže a podkožím a svalem, resp. tukovou tkání)

Rekonstrukce kombinací vlastního materiálu a implantátu

Rekonstrukci prsu dále z časového hlediska rozdělujeme na okamžitou a odloženou. V prvním případě dochází k rekonstrukci prsu v jednom zákroku spolu s odstraněním samotného nádoru, resp. mastektomií, v případě druhém se operační zákrok realizuje měsíce až roky po operaci nádoru.

Metoda rekonstrukce, která je pro vás nejvhodnější, závisí na mnoha faktorech. Ovlivňuje ji jednak vaše vlastní preference, typ a tvar prsu, kvalita vašich tkání, pooperační deformace, typ onkologické terapie, máte-li v plánu ještě otěhotnět, histologický typ vašeho nádoru a v neposlední řadě zkušenosti lékařů. Váš lékař vám pomůže vybrat nejvhodnější variantu.

Rekonstrukce prsu s použitím implantátů

reconstruction-with-breast-implant

Implantát naplněný silikonovým gelem, fyziologickým roztokem nebo kombinací obou těchto látek je obvykle umístěn pod kůži a prsní sval. Prvním krokem je vložení tzv. expandéru. Ten slouží k postupnému natahování kůže a svalu, aby postačovaly k pokrytí konečného implantátu. Expandér se plní fyziologickým roztokem do vnitřního ventilu jehlou přes kůži. Tato procedura trvá 1 až 4 měsíce, v závislosti na zvolené velikosti expanderu a na požadované konečné velikosti prsu.

Druhým krokem je zákrok po 1 až 5 měsících, při kterém se tužší expandér nahradí měkčím silikonovým implantátem. Taky je ale možné ponechat existující expandér naplněný silikonovým gelem, který je pak brán jako trvalé řešení.

Rekonstrukce prsu použitím vlastního materiálu

Tento typ operačního zákroku je založen na použití tzv. kožních laloků, podkoží a někdy i svalu, které se odebírají pacientkám z vlastního těla tam, kde jich je nadbytek a nejsou tak nezbytné. Následně se tyto laloky použijí k vymodelování nového prsu.

Typy rekonstrukce pomocí laloků:

Tram Flap

TRAM (Transverzus Rectus Abdominis Musculocutaneous) lalok je pravděpodobně nejběžnější. Používá se jako lalok z kůže z podbříšku a příčného břišního svalu. Do oblasti rekonstrukce prsu může být přemístěn jako TRAM lalok na stopce, při kterém je zachováno původní cévní zásobení, nebo jako volný TRAM lalok, kde je tkáň možné oddělit od cév a přesunout ho do potřebné oblasti. Poté je však nevyhnutelné napojit cévy laloku opět na krevní oběh pod mikroskopickou kontrolou.

Diep Flap

DIEP (Deep Inferior Epigastric Artery Perforator) a SIEA (Superficial InferiorEpigastric Artery) laloky jsou podobné TRAM laloku, avšak nepoužívají sval, ale pouze kůži a tuk z podbřišku.

Latissimus Dorsi

LD (Latissimus Dorsi) lalok pochází z částí širokého svalu zádového, který se spolu s ostrůvkem kůže překlopí na hrudník, přičemž nedochází k přerušení cév.

Rekonstrukce prsu kombinací implantátu a vlastního materiálu

combination-of-techniques

Laloky samotné, při dostatečném objemu tkáně, se používají k rekonstrukci prsů, avšak je možné použít je i při nedostatečném objemu v kombinaci s implantátem.

Která technika rekonstrukce prsu je nejvhodnější pro mne?

Na čem to závisí:

Kolik tkáně bylo z prsu odstraněno.

Jakou kvalitu má tkáň po operaci a další léčbě prsu.

Kvalita a objem tkáně potenciální dárcovské oblasti vlastního těla vhodné k rekonstrukci.

Podstoupení radioterapie.

Velikost a tvar prsou.

Vaše preference.

Vaše celkové zdraví.

Srovnání jednotlivých metod rekonstrukce prsu.

IMPLANTÁTY

VLASTNÍ MATERIÁL

Srovnání vzhledu rekonstruovaného a zdravého prsu

Méně připomíná zdravý prs vzhledem i pocitově

Více připomíná zdravý prs vzhledem i pocitově

Ztráta citlivosti

Pravděpodobná ztráta citlivosti v prsou

Pravděpodobná ztráta citlivosti v prsou i v odběrovém místě

Operace

Méně rozsáhlý výkon, kratší doba operace

Rozsáhlejší výkon, delší doba operace

Pobyt v nemocnici

Potřebný čas k zákroku cca 2 hodiny

Potřebný čas k zákroku cca 4-6 hodin, delší čas pobytu v nemocnici

Následující zákroky

Výměna implantátů po určité době

Laloky nepotřebují výměnu, pokud však nastane komplikace při rekonstrukci nebo při hojení, je potřeba realizovat na postiženém prsu ještě další zákroky

Zotavování

2 – 3 týdny, méně jizev

3 – 6 týdnů, více jizev

Riziko komplikací

Existuje určité riziko komplikací

Existuje určité riziko komplikací, při některých výkonech větší než u implantátů