Rizika

Rizika spojená s každým chirurgickým zákrokem jsou různá a závisí na zdravotním stavu pacientky.

Pacientky s obezitou, vysokým krevním tlakem, cukrovkou a kuřačky mají mnohem vyšší riziko komplikací po operaci. Ohroženou skupinou jsou i pacientky, které po operaci podstoupily radioterapii.

Pro pacientku s vyšším rizikem komplikací není rekonstrukce prsu kontraindikována. Nicméně lékař může doporučit její odložení, upravit životní styl, resp. změnit léčbu. Cílem je co nejlépe připravit pacientku na rekonstrukci prsu a pokusit se eliminovat možné komplikace.

Všeobecná rizika

S každou operací je spojena celá řada rizik, například krvácení, infekce, poruchy hojení, alergická reakce na anestetika, apod. Hematom (nahromadění krve v místě chirurgického zákroku) může také prodlužovat hojení. Riziko infekce a tvorby tekutiny v místě operace je například vyšší u pacientek podstupujících okamžitou rekonstrukci prsu ve srovnání s těmi, které podstoupí odloženou. Každá rekonstrukce prsu také představuje riziko asymetrie a případnou potřebu operačních revizí.

Rizika spojená s implantáty

Při použití implantátu je největším rizikem vznik kapsuly, která je na začátku většinou vazivová, později však může kalcifikovat. Kapsula kolem implantátu je reakce těla na cizí materiál. Tělo vytvoří kolem implantátu silnou jizvu. Pokud zkalcifikuje a stáhne se, vznikne kapsulární kontraktura. Ta může způsobit bolest doprovázenou změnami ve struktuře a vzhledu prsu. Dále při užití implantátu hrozí riziko prasknutí a úniku silikonu do okolí. Vzhledem k tomu, že implantát je cizorodý materiál, hrozí při něm i zvýšené riziko vzniku infekce. Tyto komplikace se však dají řešit chirurgicky, uvolněním tobolky, odstraněním nebo výměnou implantátu. Většinou však mají implantáty tendenci zachovávat si svou pevnost a tvar.

Rizika spojená s rekonstrukcí prsu pomocí vlastního materiálu

Při rekonstrukci prsu s použitím vlastního materiálu z břišní stěny nebo zad, může dojít ke ztrátě citlivosti daného laloku a místa, ze kterého byl lalok odebrán. Další komplikací může být nedostatečné krevní zásobení laloku. Plastický chirurg musí udělat korekci nebo zvolit jinou rekonstrukční techniku. Po rekonstrukci pomocí TRAM laloku může být oslabená břišní stěna a může také dojít k průtrži. Po rekonstrukci s LD lalokem odebraným ze zad může být přítomna slabost v rameni.
Bez ohledu na použitou metodu rekonstrukce prsu, je třeba si uvědomit, že ženský hrudník se věkem, hmotností a hormonálními změnami mění. Proto mohou pacientky v průběhu let chtít podstoupit korekční operace.