Příprava na rekonstrukci prsu

Existuje mnoho věcí, na které byste před rekonstrukcí prsu měla myslet.

Co se bude dít před rekonstrukcí prsu a po ní?

Před samotným výkonem absolvujete vyšetření na onkologii, anesteziologii a plastické chirurgii.

Plastický chirurg vám sdělí potřebné informace ohledně operace. Ukáže vám fotky žen, které již rekonstrukci prsu podstoupily, dostanete informace o typu anestezie a operačním postupu. Lékař vám také doporučí typ rekonstrukce prsu, případně i modelaci zdravého prsu a seznámí vás s plánem pooperačního sledování.

Otázky, které vám může plastický chirurg položit:

Trpíte alergií na antibiotika, kontrastní látky, anestetika či jiné léky?

Nemáte problém se zvýšenou krvácivostí při běžném poranění? Dělají se vám často modřiny? Nemáte problémy s hojením ran?

Netrpíte na revmatoidní artritidu, sklerodermii, lupus erythematodes či jiné autoimunitní onemocnění?

Neléčíte se s chronickým onemocněním?

Prodělala jste již operaci prsou pro maligní onemocnění, popřípadě chemoterapii či radioterapii?

Neléčíte se s psychiatrickou nemocí?

Dále se vás mohou zeptat na:

Interní předoperační vyšetření, které zahrnuje krevní testy, RTG plic, EKG.

Léky, které užíváte.

Kouření. Doporučuje se zákaz kouření před operací.

Požívání aspirinu, protizánětlivých léků a jiných doplňků stravy. Doporučuje se zákaz požívání uvedených léků z důvodu prodloužení zástavy krvácení.

Před rekonstrukcí prsu

Nejezte 4 až 6 hodin a nepijte 2 hodiny před operací, aby se snížilo riziko možných komplikací v průběhu zákroku.

Den před nebo v den zákroku si plastický chirurg označí fixem na vaší kůži plánovanou operaci. Také zrealizuje předoperační focení. Spolupracujte s plastickým chirurgem, aby konečný výsledek vedl ke spokojenosti vás obou.

Po rekonstrukci prsu

Po rekonstrukci prsu budete potřebovat určitý čas na zotavení – budete potřebovat čas pro sebe. Poproste rodinu nebo přátele, aby vám pomohli s péčí o děti a domácnost. Doporučujeme si vzít pracovní neschopenku nebo dovolenou. Vše si naplánujte v dostatečném časovém předstihu, abyste byla v co největší psychické pohodě.

Rekonstrukce prsu nevyřeší psychický problém, který jste měla již před operací, a také neposilní nestabilní vztah. Od zákroku si nesmíte slibovat fyzickou dokonalost. Musíte vědět o výhodách a nevýhodách rekonstrukce prsu, aby vaše očekávání nepřesahovalo reálné možnosti.

Co můžete udělat vy sama před rekonstrukcí prsu?

Přestat kouřit

Kuřáci jsou po podání anestezie náchylnější k rozvoji zánětu plic. Kouření rovněž ovlivňuje prokrvení a zpomaluje hojení. Pokud plánujete rekonstrukci prsu pomocí vlastní tkáně, je zde vyšší riziko vzniku komplikací. Chirurgové doporučují přestat kouřit 3 měsíce před operací.

Snížit svojí váhu

U pacientek s nadváhou hrozí vyšší riziko zhoršeného hojení tkání a častěji vznikají problémy s celkovou anestezií. Poraďte se před operací s vaším lékařem o možnostech redukce váhy. Budete se poté cítit lépe a rekonvalescence proběhne rychleji.

Dostat se do formy

Dobrá kondice je výhodou před každou operací. Kupříkladu při operaci pomocí TRAM laloku se odebírá část břišních svalů, tuku a kůže. Po operaci je v daném místě břišní stěna oslabena a může dojít ke vzniku kýly. Posilnění břišních svalů před operací snižuje riziko uvedených komplikací a zlepšuje funkci svalů po operaci. Pokud však nejste v dobré kondici, pak posilování nepřehánějte. Neváhejte se poradit s odborníky a nezapomeňte jim říct o svém zdravotním stavu.