Mastektomie

Mastektomie je odstranění prsu nebo prsní žlázy za účelem léčby nebo prevence rakoviny prsu. Existuje několik typů této onkologické operace.

Operace se provádí v celkové anestezii. To znamená, že vás uspí a nebudete cítit žádnou bolest během operačního výkonu.

Druhy mastektomie

Kůže šetřící mastektomie

Při tomto výkonu se odstraní mléčná žláza a ponechá se kůže a popřípadě bradavka pro další rekonstrukci.

Celková nebo jednoduchá mastektomie

Chirurg odstraní s mléčnou žlázou kůži a bradavku a podle potřeby odebere lymfatické uzliny z podpaží na biopsii k určení stadia rakoviny prsu.

 

Modifikovaná radikální mastektomie

Odstraní se prs s lymfatickými uzlinami, avšak prsní sval se ponechá.

 

Radikální mastektomie

Odstraní se celý prs i se svalem a lymfatickými uzlinami v podpaží. Tato operace se však vzhledem k výrazné morbiditě v současnosti už téměř neprovádí.

Kůže se zašívá stehy a jeden nebo dva dreny jsou vyvedeny z operované oblasti k odvádění přebytečné tekutiny.

Mastektomie obvykle trvá 2 hodiny.

Proč se zákrok provádí

Nejčastějším důvodem pro mastektomii je rakovina prsu. Lékař vás informuje o všech možnostech léčby tohoto onemocnění. Při lumpektomii, resp. segmentektomii se odstraní jen část prsu jako ložisko s ochranným lemem okolní zdravé tkáně. Při mastektomii dochází k odstranění celého prsu, což je volba při velkých a pokročilých nádorových nálezech.

Lékař v rozhodovacím procesu musí zvážit:

Velikost a lokalizaci tumoru.

Kolik ložisek se nachází v prsu.

Jaká část prsu je infiltrována.

Velikost prsou.

Váš věk.

Rodinnou anamnézu.

Važ zdravotní stav a čas menopauzy.

Volba toho nejlepšího řešení může být náročná. Měla byste si dát čas a poradit se s vaším ošetřujícím lékařem.

Ženy s vysokým rizikem rakoviny prsu

Ženy s vysokým rizikem vzniku rakoviny prsu mají možnost podstoupit preventivní mastektomii. U žen s tímto rizikem je mnohem vyšší šance dostat rakovinu v mladším věku. Genetické testy (na mutaci genů BRCA1 a BRCA2) zjišťují, jaké je riziko vzniku rakoviny u žen s těmito mutacemi. Mastektomie pomáhá výrazně zmenšovat riziko vzniku rakoviny, avšak nedokáže ho zcela eliminovat.

Preventivní mastektomie je indikována až po důkladném vyšetření a diskusi s lékařem, genetikem, rodinou a blízkými.

Rizika mastektomie

Podobají se rizikům jako u jiných operací. Nicméně existují i určitá rizika specifická pro mastektomii.

Obecná rizika operací:

Hluboká žilní trombóza s možnou následnou plicní embolií.

Ztráta krve.

Problémy s dýcháním.

Infekce v chirurgické ráně, pneumonie, infekce močového měchýře nebo ledvin.

Srdeční infarkt nebo mrtvice během operace.

Alergická reakce na léky.

Svědění, puchýře, odumření kůže podél okraje chirurgického řezu.

Specifická rizika mastektomie:

Bolestivost až ztuhlost v rameni. Můžete také cítit mravenčení v místě prsu nebo v podpaží.

Otok ramene na straně odstraněného prsu. Není to časté, ale lymfedém může být trvalý problém.

Nahromadění tekutiny v operační ráně s převahou krve (hematom), nebo bez ní (sérom).

Před operací

Po diagnóze rakoviny prsu je třeba absolvovat “staging” neboli hodnocení stadia rakoviny prsu. Staging určí, o jaký druh se jedná, jak velký je tumor a kam se případně šíří v těle. Před operací si projdete interním vyšetřením, které zahrnuje krevní testy a zobrazovací metody (CT sken, scintigrafie kostí, RTG plic).

Nezapomeňte informovat lékaře nebo sestru, pokud:

Byste mohla být těhotná.

Užíváte nějaké léky nebo bylinky, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Týden před operací:

Před operací byste neměla užívat léky jako aspirin, ibuprofen, naproxen, vitamin E, clopidogrel (Plavix), warfarin a jiné, které mají souvislost se srážením krve.

Zeptejte se vašeho lékaře, které léky můžete brát.

V den operace:

Léky, které máte předepsané, zapijte jen malým douškem vody.

Před operací v celkové anestezii byste neměla jíst ani pít.

Váš lékař či zdravotní sestra vám oznámí, kdy přijet do nemocnice.

Po zákroku

Většina žen zůstává v nemocnici 3 – 5 dní. Délka hospitalizace závisí na typu operačního výkonu a pooperačních komplikací. V nemocnici zůstáváte déle, pokud zároveň podstupujete okamžitou rekonstrukci prsu.

Může se stát, že po operaci odejdete domů s drenáží. Lékař nebo sestra vás v nemocnici poučí, jak se o drény a ránu starat. Je přirozené, že budete v ráně cítit bolest. Dostanete na ni medikaci již první den po zákroku a budete ji užívat i doma.

Drény slouží k odvodu tekutiny, která vzniká v ráně. Tato tekutina se nazývá sérom. Je přirozenou součástí hojení po velkých operacích. Většinou se vstřebává, pokud se ovšem tvoří v nadbytku, preventivně se aplikují drény, které jsou schopny tekutinu odvádět mimo tělo.

Subcutaneous mastectomy before-after cases:

Prognóza

U většiny žen probíhá rekonvalescence po mastektomii docela dobře. Vzhledem k typu rakoviny je možné, že po operaci budete muset podstoupit další terapii, jako je hormonální terapie, radioterapie nebo chemoterapie. Všechny typy onkologické terapie mají své nežádoucí následky.

Co mohu očekávat doma?

Plná rekonvalescence trvá přibližně 4 až 8 týdnů. Můžete cítit bolest v rameni, ztuhlost nebo bolestivost hrudníku. Ztuhlost se časem zlepší, výrazně jí pomáhá fyzioterapie. Je možné, že vás propustí s drenáží. Váš chirurg rozhodne, kdy je nejlepší čas k vytažení drénů z rány.

U některých žen se objevuje lymfedém ruky – otok. Objevuje se i později a někdy může způsobit až trvalé následky. Léčba je většinou fyzioterapií nebo lymfodrenážemi.

Ztráta prsu není jen fyzická ztráta, ale i psychická. Je důležité o svých pocitech mluvit s druhými (např. s ženami, které prodělaly mastektomii). Lékař vám může pomoci vyhledat podpůrnou skupinu či psychologa.

Aktivity

Po operaci sice ruku na operované straně hrudníku používejte, ale nepřetěžujte ji, dokud vám z rány nevyberou stehy a drény. Lékař nebo sestra vám ukážou jednoduché cvičení k odstranění ztuhlosti ramene.

Běžné aktivity provádějte po zhruba 2 týdnech, ale nepoužívejte ruku na operované straně hrudníku k těžším aktivitám. Řídit byste měla začít až v době, kdy nebudete užívat léky proti bolesti.

Dohodněte se s operatérem na čase, kdy se opět můžete vrátit do práce. To velmi závisí na typu práce, kterou vykonáváte.

Péče o jizvu

Jak se dále starat o jizvu:

Neseďte ve vaně, bazénu a výřivkách, dokud vám to lékař nepovolí.

Nemyjte a nedrhněte proužky chirurgické pásky či lepidla. Nechte je samovolně odpadnout.

Vyměňujte obvazy každý den, dokud vám doktor neřekne, že již nemusíte.

Myjte ránu s nedráždivým mýdlem a vodou.

Osprchovat ránu si můžete až po celkovém odstranění obvazů.

Tišení bolesti

Lékař vám předepíše léky proti bolesti. Získáte je ještě před odchodem z nemocnice. Užívejte léky dříve, než se vaše bolest vystupňuje.

Pokud máte bolesti nebo otoky, zkuste použít ledový obklad na prsou a podpaží. Ovšem jen po schválení vašeho lékaře. K ledovému obkladu použijte ručník, zabráníte poranění pokožky. Nepoužívejte ledový obklad déle než 15 minut.

Další postup

Operatér vám vysvětlí další postup. Většinou následuje léčba onkologem, který vám vysvětlí použití případné chemoterapie nebo radioterapie a bude vás dále sledovat.