Odstranění části prsu

Lumpektomie, v ČR nazývaná jako segmentektomie, je známá jako operace zachovávající prs. Jde o chirurgické odstranění ložiska z prsu spolu s částí okolní zdravé tkáně.

 

V případě, že rakovina prsu je vidět při zobrazovacích vyšetřeních, ale lékař ji nemůže nahmatat při fyzikálním vyšetření, je nutné před operací provést lokalizaci pomocí vodiče. Jedná se o drobný zákrok radiologa, který pomocí mamografu nebo ultrazvuku umístí vodič – drátek dovnitř nebo do blízkosti abnormální oblasti prsu s cílem pomoci chirurgovi určit, kde je nádorové ložisko, aby mohlo být následně efektivně odstraněno.

Lumpektomie vyžaduje hospitalizaci a celkovou anestezii (budete spát a nebudete cítit bolest). Procedura trvá asi 1 hodinu.

Operatér provede malý řez na vašem prsu a odstraní ložisko a část okolní zdravé prsní tkáně. Vzorek je odeslán patologovi, který ji posoudí a určí, zda bylo odstraněno celé nádorové ložisko. Pokud se již žádné nádorové buňky nenacházejí v blízkosti okraje odebrané tkáně, hovoří se o čistém okraji. Lékař však může rozhodnout odstranit i lymfatické uzliny v podpaží, pokud by se rakovina rozšířila i do lymfatických uzlin.

Někdy se do nitra prsu umístí malé kovové spony / svorky, aby se jimi označila oblast odstranění nádoru. Na další mamografii jsou vidět a mohou pomoci směrovat radioterapii, kdyby byla následně nutná. Chirurg uzavře ránu stehy. Ty se buď vstřebají nebo se musí později odstranit. Může vám být zavedena i drenážní hadička k odstranění přebytečné tekutiny. Operatér pak odešle odstraněnou tkáň do laboratoře k dalšímu testování a určení histologie.

Proč se zákrok provádí

Prvním krokem v léčbě rakoviny prsu je odstranění tumoru. Výběr typu operačního zákroku je náročné rozhodnutí. O volbě operační techniky, ať mastektomii nebo lumpektomii / segmentektomii, se musíte poradit s vaším onkochirurgem.

Lumpektomie, resp.segmentektomie je výhodná při menších ložiscích v prsou. U menšího zákroku má stejnou šanci při léčbě rakoviny prsu jako mastektomie. Na druhé straně, mastektomie s kompletním odstraněním prsní tkáně může být vhodnější v případě, že maligní ložisko je příliš velké pro částečné odstranění nebo je přítomno několik nádorových ložisek.

Vy a váš lékař byste měli brát v úvahu:

Velikost nádoru.

Jeho umístění v prsu.

Zda existuje více než jen jedno nádorové ložisko.

Jak velká část prsu je zasažena.

Velikost prsou.

Váš věk.

Rodinnou anamnézu.

Celkový zdravotní stav, včetně toho, zda jste již dosáhla menopauzu.

Rizika

Rizika pro všechny operace zahrnují:

Krvácení.

Infekce.

Reakce na léky.

Vzhled vašeho prsu se po operaci změní. Můžete si všimnout zjizvení, změny tvaru oproti druhému prsu. Může se změnit citlivost, dokonce dojít až k znecitlivění v operované oblasti prsu. Také je možné, že budete potřebovat další zákrok k odstranění větší části prsní žlázy, pokud testy prokázaly, že rakovina je příliš blízko k okraji již odstraněné tkáně.

Před zákrokem

Nezapomeňte informovat lékaře nebo sestru pokud:

Byste mohla být těhotná.

Užíváte nějaké léky nebo bylinky, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Týden před operací:

Zeptejte se vašeho lékaře, které léky můžete brát.

Před operací byste neměla užívat léky jako aspirin, ibuprofen, naproxen, vitamin E, clopidogrel (Plavix), warfarin a jiné, které mají souvislost se srážením krve.

Snažte se přestat kouřit. Váš lékař nebo zdravotní sestra vám může pomoci.

V den operace:

Před operací v celkové anestezii byste neměla jíst ani pít.

Léky, které máte předepsané, zapijte jen malým douškem vody.

Váš lékař nebo zdravotní sestra vás informuje, kdy se dostavit na proceduru.

Po zákroku

Doba rekonvalescence je díky relativní jednoduchosti operačního zákroku velmi krátká. Můžete pociťovat drobnou bolest, na kterou se dají užít léky, např. paracetamol.

Kůže by se měla zahojit zhruba za měsíc. Dávejte si pozor na příznaky infekce po příchodu domů (zarudnutí, otok nebo prosakování rány). Pokud jste z nemocnice odešla s drenáží, operatér ji odstraní až později.

Většina žen se může vrátit k běžné činnosti zhruba za týden. Vyvarujte se na 1 až 2 týdny zvedání těžkých břemen, joggingu nebo činnosti, která způsobuje bolest v operované oblasti.

Prognóza

Výsledek lumpektomie po rakovině prsu závisí hlavně na velikosti nádoru a šíření do lymfatických uzlin. Po lumpektomii obvykle následuje radioterapie a další léčebné procedury jako je chemoterapie, hormonální terapie nebo obojí.

Ženy po lumpektomii obvykle nepotřebují rekonstrukci prsu. V případě, že váš prs po operaci změnil svůj tvar, může vám lékař doporučit zákrok na zlepšení tvaru prsu, nejčastěji pomocí autotransplantace tuku.