Rizika rekonstrukce pomocí implantátů

Stejně jako u jiných operací má i rekonstrukce prsu určitá rizika. Mnohé z rizik spojených s rekonstrukcí prsu jsou podobná rizikům při mastektomii. Nicméně existují i rizika, která jsou pro rekonstrukci prsu specifická.

Jizvy

Bez ohledu na zvolený typ rekonstrukce prsu budou v oblasti nového prsu přítomny jizvy. U většiny žen sice po čase vyblednou, ale nikdy nezmizí úplně. Jizvy však nejsou během denních aktivit, v plavkách, šatech nebo tričkách s velkým výstřihem vidět.

Tvorba kapsuly

Po vložení prsního implantátu se kolem něj začne vytvářet jizva z důvodu reakce organismu na cizorodý materiál, čímž se vytváří tzv. vazivová kapsula. Taková vazivová kapsle je obvykle měkká a není viditelná. Nicméně u některých žen se mohou vytvořit tvrdší vazivové kapsuly, které mohou být bolestivé a mohou vést až k deformitě prsu. To se nazývá kapsulární kontraktura. Výzkum ukázal, že implantáty s drsněji strukturovaným povrchem mohou pomoci snížit riziko vzniku kapsulárních kontraktur ve srovnání s implantáty s hladkým povrchem.

Radioterapie po rekonstrukci prsu může zvýšit riziko tvorby vazivové tobolky. Pokud se objeví kapsulární kontraktura, může chirurg kontrakturu operovat, případně nahradit implantát. Masáž může také pomoci.

Poškození tkání

Někdy se kožní kryt na prsou nehojí správně kvůli tlaku z implantátu nebo expandéru. Rovněž síť cév, které krví zásobují kůži a podkožní tkáň, mohla být v průběhu chirurgického zákroku nebo radioterapie mírně poškozena. Kouření a diabetes také přispívají k poškození malých krevních cév, které dodávají krev do těchto tkání a podporují hojení. Takové poškození tkáně se nazývá “nekróza”. Pokud dojde k poškození tkáně, je třeba odstranit odumřelou tkáň pomocí drobného chirurgického zákroku.

Bolest v oblasti implantátů

Některé ženy pociťují mírnou bolest nebo nepohodlí z tkáňového expandéru, implantátu nebo jizev, které vytvářejí tlak na nervy a jiné citlivé oblasti okolních tkání. Pokud k tomu došlo při naplňování expandéru, lze proces zpomalit. Lékař vám může předepsat program cvičení, strečinku, masáže, ale také přípravky, které uleví od mírné bolesti. Akupunktura, dechová cvičení, jóga a meditace mohou rovněž pomoci.

Posun implantátu

Existuje riziko posunutí implantátu v průběhu času. Pokud k tomu dojde, domluvte si schůzku s vaším plastickým chirurgem, abyste prodiskutovali možnosti řešení problému. V některých případech je nutná operace ke korekci uložení implanátu.

Prasknutí implantátu

Každý implantát s sebou přináší určité riziko ruptury. Pravděpodobnost ruptury implantátu roste s časem. Většina implantátů, starých 15 až 20 let, se potýká s mírným únikem silikonu, ten je obvykle velmi malý a nepředstavuje žádný problém.

Pokud však dojde k prasknutí silikonového implantátu, gel díky své hustotě uniká velmi pomalu, takže může trvat déle, než si něčeho všimnete. Silikonový gel se do těla nevstřebává, ale tkáně v okolí na něj mohou reagovat formou zduření nebo zánětu, což se projeví v prvé řadě bolestivostí. Nejlépe jde vidět na MRI (magnetické rezonanci) nebo na ultrazvuku. Prasklý silikonový implantát by měl být vždy vyměněn.

PRSNÍ IMPLANTÁTY A RIZIKO ANAPLASTIC LARGE-CELL LYMPHOMA

V lednu 2011 FDA popsala možnou souvislost mezi silikonovými implantáty a velmi vzácnou formou lymfomu (ALCL) v tkáni kolem implantátu. Protože je ALCL extrémně vzácný, FDA si není jistá, zda skutečně tento vztah existuje. Pokud ano, riziko u pacientek se silikonovými implantáty je velice nízké.