Historie rekonstrukce prsů

Jako mnoho jiných rekonstrukčních technik, i rekonstrukce prsu se jako operační technika vyvíjela desítky let. Medicínské pokroky přinesly významné inovace iv této oblasti, které umožňují, při jeho Chaban, vytvořit kompletně nový prs.

 

Historie rakoviny prsu

Zdokumentované případy rakoviny prsu sahají zpět až do 6000 r. před naším letopočtem. Terapie rakoviny prsu byla však až do moderní doby většinou horší než samotná nemoc. V případě Kleopatry, o které se tvrdí, že měla rakovinu prsu, její staroegyptský lékaři vypálili prs v domnění, že tím vypálí i nemoc. V 18 stol. ženu přivázali k židli a bez anestezie její odřízli postižený prs. Často přežila operaci, aby pak podlehla nemoci.

Situace se zlepšila až v 19. století s rozvojem anestezie. Dr. William Halsted razil cestu radikální mastektomie jako nejefektivnější léčby rakoviny prsu. Avšak bez dostatečných zkušeností s rakovinou prsu a následnou rekonstrukcí, nechávali velké množství žen po rekonstrukci se znetvořeným poprsím.

Vzestup feminismu v letech 1960 a 1970 přišel s významnými změnami i v léčbě rakoviny prsu a operačních metod. Radikální mastektomie s odstraněním lymfatických uzlin z podpaží byla zdokonalena. Byla vyvinuta prs zachovávající operace (segmentektómia) a také biopsie sentinelové uzliny a radioterapie. Rekonstrukce prsu se osvědčila a stala se metodou volby.

Historie prsních implantátů

Rekonstrukční techniky na prsou se rozvíjely hlavně od poloviny 20 stol. současně s rozvojem silikonových implantátů.

V roce 1962, poté, co byl použit první silikonový prsní implantát pro kosmetické zvětšení prsou, začalo mnoho společností navrhovat implantáty na zvětšování a rekonstrukce prsů. V roce 1992 popularita silikonových implantátů dost utrpěla. U některých pacientek totiž došlo k ruptuře implantátu s únikem silikonu do tkáně, což způsobilo bolestivou jizvu a znetvoření prsu. V důsledku toho FDA stáhla silikonové implantáty z trhu a podrobila jejich dalším studiím. Na americký trh se vrátili až v r.2006, kdy se potvrdila jejich bezpečnost.

Historie lalokovité technik

V průběhu několika desítek let se vyvíjely různé techniky rekonstrukce prsu. Testovali se také techniky rekonstrukce pomocí vlastního tkáně- laloků. Tato technika využívá vlastní tkáň pacientky k vytvoření nového prsu. V r. 1970 byla první rekonstrukce pomocí LD laloku a v r. 1982 první rekonstrukce pomocí TRAM laloku. Ta přetrvala jako jedna z nejpopulárnějších rekonstrukčních technik do současnosti.

Momentálně se do popředí dostává rekonstrukce prsu s využitím vlastního tukové tkáně.