Časté dotazy

Proč ženy zvažují rekonstrukci prsu?

Každá žena uvažující o rekonstrukci prsu má své vlastní důvody. Pro některé rekonstrukce prsu znamená pouze jednu z možností jejich léčby po rakovině prsu. Pro jiného je to zase vidina možnosti vypadat z velké části tak, jak tomu bylo před odstraněním nádoru prsu.

Pacientky vnímají rekonstrukci prsu jako cestu ke znovuzískání ženskosti, posílení důvěry v sebe sama a jako podstatnou část psychického vyrovnání se složitou životní situací po prodělané rakovině.

Některé ženy se pro rekonstrukci prsu rozhodnou, protože v zákroku spatřují možnost vrátit se k co nejpřirozenějšímu vzhledu a životnímu stylu. To vše i proto, že mnohým ženám jizvy po mastektomii neustále připomínají rakovinu prsu.

V neposlední řadě se ženy po rakovině prsu pro rekonstrukci prsu rozhodují proto, že po mastektomii odmítají z různých důvodů nosit umělé náhrady prsou.

Kdo může podstoupit rekonstrukci prsu?

Většina žen (bez ohledu na věk), které jsou v dobrém zdravotním stavu a potřebují rekonstrukci prsu po operaci rakoviny.

Ženy, které si nechají prsy odstranit v rámci preventivních opatření, neboť je u nich vysoké riziko možného onemocnění karcinomem prsu.

Ženy s vrozenými defekty.

Jaké jsou kontraindikace při rekonstrukci prsu?

Rekonstrukce prsu se nedoporučuje ženám, které prodělaly vážnou plicní chorobu, mají cukrovku nebo prodělaly srdeční infarkt.

Rizikovou skupinou pro rekonstrukci prsu jsou též silné kuřačky. Kouření má totiž výrazný vliv na průtok krve kůží a podkožními tkáněmi. U této skupiny pacientek je rovněž vyšší předpoklad vzniku infekce. Nemluvě o tom, že silné kouření má vliv na délku hojení. Kuřačkám zvažujícím rekonstrukci prsu se proto doporučuje, aby alespoň čtvrt roku před zákrokem přestaly kouřit.

V případě, že rakovina prsu zasáhla i části těla mimo prs, je dobré zvážit, zda podstoupit všechna rizika (bolest, nepohodlí) rekonstrukce prsu, které budou výrazně ovlivňovat již takto onkologickým onemocněním sníženou kvalitu života.

Vhodnými kandidátkami rekonstrukce prsu nemusí být také ženy, které nejsou v odpovídající psychické kondici, jež je nezbytná pro úspěšné zvládnutí náročné operace a následné, mnohdy zdlouhavé rekonvalescence.

Kdy může být provedena rekonstrukce prsu?

V minulosti byla rekonstrukce prsu na určitý čas odkládána, aby se ženy dokázaly zotavit z operace nádoru po emocionální i fyzické stránce. V současnosti je rekonstrukce prsu často prováděna spolu s odstraněním nadoru (okamžitá rekonstrukce). To však nemění nic na tom, že může být provedena i měsíce či roky po operaci prsu (odložená rekonstrukce).

Ideální je, pokud se ženy absolvovující mastektomii dozvědí o svých možnostech rekonstrukce prsu od svých všeobecných lékařů nebo onkologů ještě před podstoupením operace prsu. Někteří lékaři tvrdí, že je lepší rekonstrukci prsu oddálit v případě, pokud bude po operaci nutná chemoterapie nebo radioterapie nebo pokud je u pacientky vysoké riziko komplikací při hojení ran (kuřačky, diabetičky, obézní ženy nebo ženy s velkými prsy). Některé ženy preferují odloženou rekonstrukci prsu, aby měly více času zvážit své možnosti.

Rozhodnutí o rekonstrukci prsu by měly ženy učinit po konzultaci se specialisty, kteří jsou obeznámeni s případem. Jedná se o onkology, onkochirurgy a plastické chirurgy.

Okamžitá rekonstrukce prsu

Okamžitá rekonstrukce prsu má několik výhod. Některé ženy se chtějí vyhnout “čisté jizvě” po mastektomii. Okamžitá rekonstrukce rovněž pomáhá redukovat stres, který často přichází se ztrátou prsu. Během zákroku spolupracuje chirurg (který odstraňuje prs, resp. nádor) s plastickým chirurgem (který prs rekonstruuje). Takto dosahují nejlepších výsledků. Dalším benefitem je, že zotavování z mastektomie i rekonstrukce prsu probíhá zároveň, aniž by žena strávila 2x více času mimo práci.

Avšak ne všechny ženy jsou vhodnými kandidátkami pro okamžitou rekonstrukci prsu. Některé pacientky přicházejí na to, že mnohá rozhodnutí ohledně rakoviny prsu jsou příliš vyčerpávající. Ženy, které se nerozhodnou pro rekonstrukci prsu v čase mastektomie, mohou zákrok odložit, vyzkoušet si život bez prsu a blíže prozkoumat možnosti rekonstrukce prsu.

V některých případech ženy po okamžité rekonstrukci prsu porovnávají vzhled a pocit z rekonstruovaného prsu s prsem původním. To však může vést k menší spokojenosti s rekonstruovaným prsem, než kdyby určitý čas žily bez prsu a později absolvovaly odloženou rekonstrukci prsu.

Je rekonstrukce prsu možná, pokud potřebuji radioterapii nebo chemoterapii?

Pro většinu žen je možné absolvovat rekonstrukci prsu před nebo po radioterapii / chemoterapii. Rekonstrukce prsu by měla být odložena o 3 až 4 týdny po chemoterapii a obvykle 4 až 6 týdnů po radioterapii.

V případě rekonstrukce prsu pomocí přesunu tkáně z břicha nebo zad na vytvoření nového prsu může terapie ozařováním začít před zákrokem nebo po něm, až se zahojí všechny rány (obvykle 3 až 4 týdny). Pokud podstupujete rekonstrukci prsu za použití tkáňového expandéru a je nutná radioterapie, je nejlepší provést proces expanze až po delší době od radioterapie kvůli minimalizaci rizik. Pokud je již před mastektomií jasné, že bude zapotřebí radioterapie, doporučuje se rekonstrukce prsu pomocí přesunu vlastní tkáně, protože riziko komplikací po použití expandéru je v takovém případě vysoké.

Jaké faktory mají být zváženy při rozhodování ohledně rekonstrukce prsu?

Některé ženy s nově diagnostikovanou rakovinou prsu mají během prvních pár dní problém vstřebávat všechny informace, které potřebují znát. Je ovšem důležité, aby je zakomponovaly do rozhodnutí ohledně léčby a prozkoumaly všechny možnosti dříve, než rozhodnutí udělají. Jen ony se mohou rozhodnout, zda podstoupit okamžitou rekonstrukci prsu.

Vhodné řízení rakoviny prsu je nejdůležitějším faktorem v rozhodování. Ženy mají právo být informovány o všech možnostech, včetně rekonstrukce prsu jako součásti léčby rakoviny prsu. Praktičtí lékaři nebo onkologové by měly ženám poskytnout reference na plastického chirurga.

Plastický chirurg, který se zabývá tímto typem operací, má být zahrnut do rozhodovacího procesu. Ženy by se měly ptát plastického chirurga na jeho zkušenosti s rekonstrukcí prsu, jaké možnosti jsou podle něj v jejich případě vhodné a nakolik je s tím sám operatér ztotožněn.

Kolik operací je třeba absolvovat na rekonstrukci prsu?

Rekonstrukce prsu se realizuje v etapách. Pro okamžitou rekonstrukci prsu lalokem nebo implantátem jsou obvykle zapotřebí dvě etapy, resp. operace. První etapa pokrývá zároveň mastektomii a aplikaci laloku resp. implantátu.

Druhou etapou je vytvoření bradavky a dvorce a provádí se zhruba 6 až 12 měsíců po rekonstrukci prsu. V této etapě přichází pro ženy i šance vylepšit si symetrii prsou. Pokud původní prs potřebuje zvětšit, zmenšit, zvednout, aby se shodoval s rekonstruovaným, tak se tento zákrok provádí obvykle v této fázi.

Pro odloženou rekonstrukci prsu pomocí laloku jsou potřebné tři operace.

První etapou je mastektomie. Druhou etapou je rekonstrukce tvaru prsu. Třetí etapou je vytvoření bradavky a dvorce, často zahrnující i operaci na vybalancování velikosti nebo tvaru druhého prsu. Doporučuje se pro dosažení co nejlepšího výsledku.

Pro odloženou rekonstrukci prsu pomocí implantátu jsou potřeba tři etapy. První etapa je mastektomie, druhou je vložení expanderu, třetí etapa je odstranění expanderu a vložení implantátu a zároveň rekonstrukce bradavky a dvorce.

U každého typu rekonstrukce prsu může být v případě komplikací nutná další operace.

Jaké jsou mé možnosti na rekonstrukci prsu, pokud jsem po mastektomii?

Možnosti rekonstrukce prsu mohou být rozděleny do tří základních kategorií:

 • Pomocí implantátů.
 • Použitím tkáně z vlastního těla.
 • Pomocí implantátů v kombinaci s přilehlou tkání.

Všechny typy rekonstrukce prsu vyžadují etapový přístup a čas, než je dosaženo konečného výsledku.

Která metoda může být pro mě nejlepší?

Nejlepší metoda pro vás záleží na mnoha faktorech, včetně vašeho:

 • tvaru těla,
 • předchozích operací,
 • současného zdravotního stavu,
 • potřeb na další léčebné rakoviny,
 • osobních preferencí.

Během konzultací by měl s vámi operatér probrat možnosti rekonstrukce prsu, včetně rizik, benefitů s ohledem na každou proceduru. Měla byste také diskutovat o očekávaných výsledcích rekonstrukce prsu.

Musím absolvovat rekonstrukci prsu?

Ne. Některé pacientky se rozhodnou, že nejsou připraveny na rekonstrukci prsu z různých důvodů. Nejčastějším je, že nechtějí podstoupit žádné další zákroky. Mnoho pacientek s rakovinou prsu se rozhodne nosit protézu (umělý prs), aby jim lépe sedělo oblečení a minimalizovaly dojem defektu na hrudníku, který s sebou po operaci může přinést chybějící prsní tkáň nebo prs. Dlouhý život bez rakoviny je naším primárním cílem, ale zachování vaší ženskosti je stejně důležité.

Jak dlouho trvá proces rekonstrukce prsu?

Časový harmonogram kompletní rekonstrukce prsu se mění v závislosti na počtu provedených operací, to jest i komplikací a potřeby další léčby rakoviny. Celý proces rekonstrukce prsu trvá zhruba od 6 měsíců až do jednoho roku bez ohledu na zvolené technice a v případě, že není nutná žádná další léčba rakoviny. Pacientka si nemusí nakonec zvolit rekonstrukci bradavky nebo může potřebovat několik zákroků na to, aby rekonstruovaný prs vypadal jako ten zdravý. Toto je jen obecný harmonogram rekonstrukce prsu:

Krok 1: První operace na vytvoření objemu prsu. Čeká se asi 3 měsíce na zhojení. Tento čas se prodlužuje, pokud potřebujete chemoterapii nebo radioterapii.

Krok 2: Zákrok na provedení úprav v podobě balancování nebo definitivní úpravy rekonstruovaného prsu. Čeká se asi 3 až 6 měsíců na doléčení. Tento krok se může podle potřeby opakovat.

Krok 3: Zákrok na vytvoření bradavky a dvorce.

Spojují se s rekonstrukcí prsu nějaká rizika?

Ano. Jako při každé operaci, i rekonstrukce prsu s sebou přináší určitá rizika. Plastický chirurg s vámi během konzultace tato rizika projde a odpoví na vaše otázky. Rizika rekonstrukce prsu mohou zahrnovat:

 • bolestivost,
 • krvácení,
 • infekci,
 • problémy s hojením ran,
 • změny citlivosti tkáně,
 • nahromadění tekutin v ráně (například hematom nebo sérom),
 • jizvy,
 • změnu tvaru implantátu,
 • kýlu / hernii,
 • bulky v tkáni,
 • částečnou nebo úplnou ztrátu laloku při rekonstrukci prsu,
 • prasknutí nebo zinfikování implantátu,
 • asymetrii,
 • nespokojenost s kosmetickým výsledkem.

Na jaké otázky bych se měla ptát chirurga, který mi provede rekonstrukci prsu?

 1. Může být v mém případě provedena rekonstrukce prsu?
 2. Kdy mohu podstoupit rekonstrukci prsu?
 3. Jaké typy rekonstrukce prsu jsou možné v mém případě?
 4. Který typ rekonstrukce prsu vidíte jako nejvhodnější pro mě? Proč?
 5. Bude se rekonstruovaný prs shodovat s původním a pokud ne, co se s tím dá udělat?
 6. Jak na tom bude rekonstruovaný prs s citlivostí?
 7. O jakých komplikacích bych měla vědět?
 8. Jak dlouho potrvá zákrok a kolik času strávím v nemocnici?
 9. Budu potřebovat transfuzi krve? Pokud ano, mohu darovat vlastní krev?
 10. Jak dlouho trvá zotavování?
 11. Kdy mohu znovu začít cvičit a vrátit se k normálním aktivitám jako je řízení a práce?
 12. Mohu mluvit s jinými ženami, které podstoupily stejný zákrok?
 13. Bude rekonstrukce prsu zasahovat do radioterapie nebo chemoterapie?
 14. Jak dlouho vydrží implantát?
 15. Co když přiberu nebo zhubnu?

Co když se můj zdravý prs nebude shodovat s rekonstruovaným?

Hlavním cílem rekonstrukce prsu je vytvořit prs symetrický se zdravým prsem. Někdy je náročné zajistit, aby se rekonstruovaný a zdravý prs shodovaly, pokud neproběhne korekce i na zdravém prsu. Pro některé pacientky to může znamenat vložení implantátu do zdravého prsu kvůli zvětšení; redukovat prsní tkáň zdravého prsu kvůli zmenšení nebo zvednutí prsu (mastopexe). Váš chirurg s vámi probere všechny možnosti během konzultace. Tato korekční procedura se často provádí 6 až 12 měsíců po první rekonstrukční operaci.

Co když budu potřebovat chemoterapii?

Rekonstrukce prsu by neměla oddalovat léčení chemoterapií. Váš onkolog obvykle počká se zahájením chemoterapie, než se doléčíte z mastektomie a rekonstrukce prsu. Pokud máte komplikace, například problémy s hojením ran nebo infekci, chemoterapie může být oddálena.

Jakmile je chemoterapie ukončena, váš operatér počká minimálně měsíc před zvážením dalšího rekonstrukčního zákroku.

Co když budu potřebovat ozařování?

Ve většině případů byste měla odložit rekonstrukci prsu, dokud neskončíte s radioterapií. Radiace totiž může ohrozit rekonstrukci prsu a ovlivnit konečný kosmetický výsledek. Pokud potřebujete po operaci ozařování, operatér vám doporučí odloženou rekonstrukci prsu s použitím vlastní tkáně nebo v kombinaci s implantátem. Rekonstrukce prsu jen s použitím implantátu se nedoporučuje, protože radiace často vyúsťuje do problémů s implantátem, včetně:

 • infekcí,
 • těžké kapsulární kontraktury (jizevnatá tkáň v okolí implantátu způsobí ztvrdlost a deformitu prsu),
 • nahromadění tekutin v operační ráně,
 • horší kosmetický výsledek,
 • poruchy hojení.

Pokud potřebujete léčbu ozařováním, může vám být těsně po mastektomii vložen expander (roztahovák) tkáně kvůli zachování objemu kůže prsu. Ten však musí být v době ozařování vypuštěný, což obvykle trvá 6 až 8 týdnů. Expander se znovu nafoukne 2 týdny po konci ozařování. Odloženou rekonstrukci prsu plánujte se svým chirurgem. Ne každý chirurg vám doporučí tuto možnost s vloženým expanderem při ozařování, protože existuje vysoké riziko komplikací.

Změní rekonstrukce prsu riziko návratu rakoviny? Stěžuje to diagnostiku rakoviny?

Riziko návratu / recidivy rakoviny prsu závisí na stadiu nemoci, biologických charakteristikách rakoviny a další léčbě. V případě rekonstrukce prsu se neprokázalo, že zvyšuje riziko návratu rakoviny nebo že stěžuje diagnostiku rakoviny v případě recidivy. Metody nebo testy k detekci recidivy budou určeny vašim onkologem.

Co když místo mastektomie zvažuji lumpektomii nebo zachování prsu?

Pokud zvažujete zachování prsu spíše než mastektomii, existují rekonstrukční možnosti na vylepšení kosmetického výsledku. Zákrok na zachování prsu obvykle zahrnuje odstranění části tkáně prsu, v níž se rakovina nachází spolu se zdravou tkání, a po něm většinou následuje radioterapie. Odstranění prsní tkáně často zanechává jizvu s různou deformitou nebo jamkou na prsu.

Aby se tomu zabránilo, váš operatér může přemístit zbývající prsní tkáň po odstranění rakoviny. Tento typ procedury se nazývá onkoplastická operace. Pokud to během operace není možné, může být použita odložená rekonstrukce prsu, například přenosem tuku.

Bude rekonstruovaný prs vytvarovaný symetricky ke zdravému prsu?

Ano, procedura pro vytvoření symetrie se provádí přibližně 6 až 12 měsíců po prvotní rekonstrukci. Druhá etapa zabezpečuje vylepšení tvaru rekonstruovaného prsu a také upravení druhého prsu, aby se dosáhlo optimálního výsledku.

Jak se provádí obnovení bradavky a dvorce?

Poslední etapa rekonstrukce prsu se provádí přibližně 2 až 3 měsíce po druhé etapě. Nejprve je bradavka rekonstruovaná použitím laloku z tkáně nového prsu, pak se realizuje rekonstrukce dvorce pomocí tetování nebo kožního štěpu. Obojí je prováděno jako ambulantní procedury.