Rekonstrukce prsu s použitím vlastních tkání

Rekonstrukce prsu pomocí vlastní tkáně spočívá v přesunu laloku složeného z kůže, podkožního tuku a někdy i svalů z jiné části vašeho těla (tzv. dárcovské části) na hrudní stěnu s cílem vytvořit objem a tvar nového prsu. Rekonstrukce prsu s použitím vlastní tkáně je výhodná v tom, že pokud se podaří, vydrží obvykle celý život.

Lalok se obvykle odebere z břicha nebo ze zad. Vzhledem k tomu, že se používá kůže odebraná z jiné části těla, může mít mírně odlišný odstín nebo texturu od zbytku prsu. Tato metoda je zvláště vhodná pro rekonstrukci středně velkých až velkých prsou nebo u prsou s přirozeným poklesem.

Rekonstrukce prsu pomocí laloku se nejčastěji používá, když ženy:

Měly nebo potřebují radioterapii jako součást jejich léčby.

Mají dostatečný objem tkáně v oblasti, odkud se odebírá lalok na rekonstrukci prsu, a dosud v této oblasti nepodstoupily operaci.

Mají velký nebo pokleslý zdravý prs a nechtějí podstoupit jeho korekci.

Odmítají prsní implantát.

Tento typ operace je časově náročnější a vyžaduje delší čas na rekonvalescenci v porovnání s rekonstrukcí prsu pomocí implantátu. Na druhé straně je však výhodná v tom, že většinou nepotřebuje v budoucnu reoperaci. Rekonstrukce prsu s použitím vlastní tkáně má také v dlouhodobém horizontu lepší výsledky, co se týče podobnosti s druhým prsem. A to proto, že vlastní tkáň reaguje na gravitaci, stárnutí a změny hmotnosti mnohem přirozeněji.

Výhody

Přirozenější tvar a citlivost zrekonstruovaného prsu.

Vhodné pro malá i velká prsa.

Pomáhá vytvořit prsa s přirozenějším poklesem.

Ve většině případů se vyhýbá potřebě implantátu a další operace.

Nevýhody

Operace zanechá jizvu na části těla, kde byl lalok odebrán. Zrekonstruovaný prs může mít lehce jinou barvu a strukturu, neboť pochází z jiné části vašeho těla.

Vyžaduje si operaci i na další části vašeho těla.

Podstoupíte delší chirurgický zákrok a s tím související hospitalizaci a rekonvalescenci.

Vyšší riziko poruch prokrvení tkání těsně po operaci s nutností reoperace.

DRUHY REKONSTRUKCE PRSU s použitím vlastních tkání

Existují dva hlavní způsoby, jakým může být rekonstrukce prsu lalokem provedena:

Stopkatým lalokem

Lalok zůstává připojený na jednom jeho konci k cévám.

Volným lalokem

Lalok je zcela oddělen od těla spolu s jeho cévami a znovu připojen na místě rekonstruovaného prsu pomocí mikrochirurgické techniky.

Název použitého laloku obyčejně vychází z části těla, odkud byla tkáň odebrána. Nejčastejší typy laloků jsou:

image115

TRAM

Lalok ze spodní části břicha spolu s přímým svalem břišním.

image122

DIEP

Lalok ze spodní části břicha, ale jen na cévním svazku.

image123

LD

Lalok ze širokého svalu dohromady s kožním ostrovem.

RADIOTERAPIE PO REKONSTRUKCI PRSU VLASTNÍ TKÁNÍ

Existuje riziko, že radioterapie může postihnout tkáně užívané k vytvoření nového prsu a ovlivnit, jak tento prs vypadá. Pokud lékaři předpokládají, že budete potřebovat radioterapii po mastektomii, mohou navrhnout, abyste raději podstoupila odloženou rekonstrukci prsu.