Techniky rekunstrukce prsu

Existují 3 základní typy rekonstrukce prsu. Metoda, která je pro vás nejlepší, závisí na mnoha faktorech. Důležitý je typ operace kvůli rakovině prsu, ale záleží i na vašich preferencích.

 

Rekonstrukce prsu pomocí implantátů

Rekonstrukce prsu pomocí implantátů vyžaduje chirurga se zkušeností s touto rekonstrukční technikou. Délka operace a následné rekonvalescence je obvykle kratší než při rekonstrukci prsu s laloky.

Rekonstrukce prsu implantátem

V Evropě se používají silikonové implantáty. Vkládají se částečně pod prsní sval a do podkoží hrudníku, čímž se vymodeluje tvar prsu.

Operační zákrok

Může probíhat ve dvou fázích, zejména u větších prsou, resp. po radioterapii. V první fázi se vloží expandér, který tkáň natáhne, a po několika měsících se vymění za měkčí implantát.

Rizika rekonstrukce prsu implantáty

Mnohá rizika při rekonstrukci prsu implantátem jsou podobná rizikům při jiných operacích. Existují však i specifické komplikace.

Rekonstrukce prsu pomocí laloků

Při rekonstrukci prsu pomocí laloků chirurg využívá část vašeho těla, nejčastěji tkáň z břicha nebo zad, ze které vymodeluje nový prs.

TRAM lalok (transverse rectus abdominis musculocutaneous flap)

Tento lalok se skládá z části přímého břišního svalu, podkožního tuku a kůže z oblasti podbřišku. Zároveň při této rekonstrukci prsu dochází i k abdominoplastice, tedy ke zmenšení nadbytku břišní stěny pod pupkem.

DIEP lalok (Deep Inferior Epigastric Perforator Flap)

Je obdoba TRAM laloku, který je však možný oddělit od cévního zásobení, a po modelaci prsu ho mikrochirurgicky opět napojit na krevní oběh.

LD lalok (Latissimus Dorsi flap)

Je lalok složen z části širokého svalu zad, který se spolu s ostrovem kůže překlopí na hrudník bez přerušení cévního zásobení.

Další typy operačních technik

Kombinovaná technika

Tento typ rekonstrukce prsu vyžaduje použití expandéru/implantátu na získání objemu a zároveň krytí pomocí vlastní tkáně při nedostatečném objemu zádového svalu nebo použití acelulární dermis.

Náhrada tukem

Štěp tukové tkáně se odebírá z vašeho těla pomocí liposukce, nejčastěji ze stehen, břicha a hýždí. Následně se po jeho speciálním zpracování vstřikuje do oblasti prsů.

Po částečné operaci prsu - segmentektomii/ lumpektomii

Segmentektomie, resp. lumpektomie je typ výkonu, při kterém se odstraní jenom část prsu s maligním ložiskem a bezpečnostním okrajem tvořeným zdravou tkání prsu.

Preventivní mastektomie

Preventivní odstranění prsou se doporučuje zejména u žen s pozitivní rodinnou anamnézou a také genetickou predispozicí.

Následné operační zákroky

Po vytvoření nového prsu se následné operace snaží obnovit bradavku s dvorcem a zlepšit symetrii hrudníku.