Základy rekonstrukce prsu

Rekonstrukce prsu je stále běžnější chirurgický výkon prováděný plastickými chirugy za účelem obnovení tvaru a velikosti prsů po prodělané mastektomii. 

Co je to rekonstrukce prsu?

Rekonstrukce prsu je stále častější chirurgická procedura prováděná plastickými chirurgy k obnově tvaru prsu po jeho odstranění většinou z důvodu nádorového onemocnění.

Proč podstoupit rekonstrukci prsu?

Mastektomie pravděpodobně ovlivní to, jak vypadáte a jak se cítíte.  Ztráta jednoho nebo obou prsů je pro některé ženy těžší než pro ostatní.

Kdo může podstoupit rekonstrukci prsu?

Většina žen, které měly odstraněný celý prs nebo jen jeho část, mohou podstoupit rekonstrukci prsu, dokonce i když podstoupily radioterapii.

Kdy podstoupit rekonstrukci prsu?

Jedním z prvních rozhodnutí bude, zda podstoupit okamžitou nebo odloženou rekonstrukci prsu. Karcinom prsu je u každé pacientky jedinečný, stejně jako indikace k rekonstrukci prsu.

Typy rekonstrukce prsu

Existují různé možnosti rekonstrukce prsu po jeho celkovém (mastektomie), nebo částečném (segmentektomie) odstranění. Ne však každá operační technika rekonstrukce prsu je vhodná pro každou pacientku.

Rekonstrukce prsu, ano či ne?

Rozhodnutí, zda podstoupit rekonstrukci prsu, je zcela osobní a odvíjí se od individuální situace.

Historie rekonstrukcí prsou

Stejně jako spousta jiných rekonstrukčních zákroků, i rekonstrukce prsu se provádí desítky let. Lékařské a chirurgické inovace v posledních letech zlepšily výsledky těchto operací.

Co je to rekonstrukce prsu?

Informace na těchto stránkách mohou zprvu vypadat složité a moc odborné. Zde jsou definice nejčastějších slov a termínů.