REKONSTRUKCE pomocí DIEP laloku

Rekonstrukce prsu pomocí DIEP laloku je podobná té s použitím volného sval šetřícího TRAM laloku s tím rozdílem, že se k rekonstrukci prsu nepoužívá žádný sval. Pojem DIEP (the deep inferior epigastric perforator artery) je zkratkou pro artérii v oblasti břicha, která dodává výživu pro lalok, a do češtiny se překládá jako hluboká dolní epigastrická perforátorová arterie.

Při rekonstrukci prsu pomocí DIEP laloku se kůže, podkožní tuk a cévy (ale žádný sval) odebírají z oblasti podbřišku a přemístí se na hrudník, kde vytvoří základ pro nový prs. Plastický chirurg pomocí mikrochirurgie připojí cévy na hrudní oblast. Protože není použit žádný sval, většina žen se po rekonstrukci prsu pomocí DIEP laloku umí zotavit rychleji a s nižším rizikem ztráty síly břišních svalů než ve srovnání s některou z rekonstrukcí prsu s použitím TRAM laloku.

Vzhledem k tomu, že rekonstrukce prsu pomocí DIEP laloku vyžaduje speciální chirurgický trénink a také odborné znalosti z oblasti mikrochirurgie, nemohou tuto operaci provádět všichni plastičtí chirurgové a rovněž nemůže být dostupná ve všech nemocnicích.

Tkáň na rekonstrukci prsu může být odebrána z břicha pouze jednou. Takže pokud uvažujete o profylaktickém odstranění a rekonstrukci druhého prsu, bylo by vhodné se o tom rozhodnout už před rekonstrukcí. Pokud jste podstoupila rekonstrukci prsu pomocí DIEP laloku na jednom prsu a později byste potřebovala rekonstrukci i na druhém prsu, tak potom tkáň pro druhostrannou rekonstrukci bude muset pocházet ze zad nebo jiné části těla, resp.můžete podstoupit rekonstrukci s implantátem.

Jelikož při rekonstrukci prsu DIEP lalokem se kůže, podkožní tuk a krevní cévy přesouvají z břicha na hrudník, vaše břicho se stane plošší a pevnější, podobně jako byste byla po plastické chirurgii břicha. Rekonstrukce prsu DIEP lalokem zanechává dlouhou horizontální jizvu v podbřišku nad pubickým ochlupením. Po odstranění laloku z břicha může být váš pupek posunut na jiné místo.

image122

Přestože je rekonstrukce prsu DIEP lalokem relativně oblíbená vzhledem k tomu, že nenarušuje břišní svalstvo (což většinou znamená kratší dobu rekonvalescence než u rekonstrukce prsu TRAM lalokem), není vhodná pro každou. Není dobrou volbou pro:

Štíhlé ženy, které nemají dostatek tkáně v podbřišku.

Ženy, které kouří.

Ženy, které podstoupily několik břišních operací.

Ženy, které plánují těhotenství.

Co můžete očekávat?

Při rekonstrukci prsu DIEP lalokem se vede řez v podbřišku v úrovni kalhotek tak, že se odebere oválná část kůže, podkožního tuku, cév a z dolní poloviny břicha se přemístí na hrudník a získá tvar prsu.

Při rekonstrukci prsu DIEP lalokem se žádný sval nepřesouvá.

Drobné krevní cévy, které zásobují tkáně vašeho nového prsu, se pomocí mikroskopu znovu napojí na cévy hrudníku.

Rekonstrukce prsu pomocí DIEP laloku trvá asi 6 až 8 hodin.

Po operaci

Po rekonstrukci prsu pomocí DIEP laloku zůstáváte v nemocnici minimálně 7 dní po operaci. Následná rekonvalescence až do úplného zotavení trvá asi 6 až 8 týdnů. Lékař vám obvykle doporučí, abyste nosila kompresní pás po dobu 6- 8 týdnů po operaci. Vzhledem k tomu, že jste podstoupila operaci na dvou místech na těle (hrudník a břicho), je možné, že se budete cítit hůř než po samotné mastektomii, a pravděpodobně to bude trvat déle, než se zotavíte. Těsně po operaci budete mít drenáž ze zrekonstruovaného prsu a podbřišku a budete muset dodržovat pár dní klid na lůžku. Po operaci vás rovněž čeká ošetřování ran: na prsou, v podbřišku a kolem pupíku.

Stejně jako u jiných operací břicha může být obtížné nebo bolestivé sednout si nebo vstát ze sedu. Je důležité dopřát si dostatek času na rekonvalescenci. Dodržujte pokyny svého lékaře ohledně toho, kdy začít s natahovacími cviky a s běžnými denními aktivitami. Vyhněte se zvedání těžkých břemen, náročným sportům a sexuální aktivitě po dobu asi 6 týdnů po rekonstrukci prsu DIEP lalokem. Někdy to může trvat až 1 rok, než se tkáň zcela zahojí a jizvy změknou.

Rizika

Stejně jako jiné operace má i rekonstrukce prsu DIEP lalokem svá rizika.

Poškození tkání

Zřídka se může stát, že tkáň přemístěná z podbřišku do oblasti hrudníku nemá dostatek krve a následně některá část tkáně může odumřít. Tento rozklad tkání se nazývá „nekróza.“ Pokud k tomu dojde, odumřelá tkáň se musí odstranit. To se provádí na operačním sále v lokální nebo celkové anestezii v závislosti na rozsahu poškození.

Riziko vzniku nekrózy tkáně je srovnatelné jako u rekonstrukce prsu pomocí volného TRAM laloku. Je však vyšší než u laloku stopky.

Nerovnosti ve zrekonstruovaném prsu

Pokud je narušen přívod krve do některé části podkožního tuku laloku použitého k rekonstrukci prsu, tak se může tento tuk přeměnit na jizvu, kterou budete cítit jako bulku. Jedná se o tukovou nekrózu. Tukové nekrózy se mohou, ale nemusí časem vstřebat. Pokud se nevstřebají, tak je nejlepší je chirurgicky odstranit většinou v lokální anestezii.

Kýla nebo svalová slabost v odběrovém místě

Kýla nastane v případě, kdy se malý kousek střeva nebo tuku vysune přes oslabené místo v břišní stěně. Obvykle nastane na slabém místě po odebrání břišního svalu při napínání břišního lisu, například zvedáním těžkých břemen. V případě rekonstrukce prsu DIEP lalokem je však riziko kýly menší než při použití TRAM laloku.