Rekonstrukce prsu po segmentektomii

Segmentektomie nebo lumpektomie je operace zachovávající prs. Z prsu se odstraní nádor a část okolního zdravého prsu, který tvoří tzv. ochranný lem.

Po segmentektomii (s nebo bez ozáření prsu) se velikost a tvar prsu mění. Vzniká jizva, boule nebo jiná deformace v místě odstraněného nádoru. Při větších prsou nemusí být asymetrie tak nápadná.

Existuje množství variant, ale neexistuje žádný standardní rekonstrukční postup po segmentektomii. Lokální nález na prsu každé ženy je unikátní a rekonstrukční postup závisí na další léčbě, preferencích a estetickém vzhledu.

Například defekt po segmentektomii může být nahrazen vlastní tukovou tkání (obyčejně z břicha nebo hýždí), tato metoda se nazývá lipografting nebo autotransplantace tuku. Pokud je asymetrie výrazná, může být menší prs vyplněn implantátem. U velkých prsou je možnost redukce objemu zdravého prsu k zachování symetrie.

Plastičtí chirurgové, kteří mají zkušenosti s rekonstrukcemi prsu, vám pomohou naplánovat rekonstrukci prsu přesně ušitou na míru.

Většina plastických chirurgů doporučuje počkat s rekonstrukcí 6 až 12 měsíců od segmentektomie. Je to doba potřebná na zhojení jizev, stabilizaci deformit a ukončení eventuální radioterapie či chemoterapie.