BR with implant surgery

Jedna z možností rekonstrukce prsu užívá k obnovení tvaru silikonové implantáty – materiál naplněný silikonovým gelem. 

Rekonstrukce prsu implantáty

Implantát naplněný silikonovým gelem je uložen pod kůži a sval.

Rekonstrukce prsu implantátem: co očekávat

Váš plastický chirurg buď použije implantát rovnou, nebo po užití tkáňového expandéru, což je pomůcka k natažení kůže v oblasti prsu, užívaná pro vytvoření prostoru pro implantát.

Rizika rekonstrukce implantáty

Mnoho rizik spojených s rekonstrukcí prsu implantáty jsou obdobné jako u mastektomie. Nicméně existují specifická rizika pro tento typ operace.