Pomáháme vám stát se opět sama sebou.

NewMamma je věnován ženám, které plánují nebo podstoupily operaci prsu kvůli rakovině a přemýšlí o rekonstrukci prsu.

Co je rekonstrukce prsu?

Po mastektomii se řada z vás rozhodne pro rekonstrukci prsu, která je jednou z forem léčby rakoviny prsu. Rekonstrukce prsu vám pomáhá nabýt ztracenou ženskost a zmírňuje možné depresivní stavy.

Co je rekonstrukce prsu?

Po mastektomii se řada z vás rozhodne pro rekonstrukci prsu, která je jednou z forem léčby rakoviny prsu. Rekonstrukce prsu vám pomáhá nabýt ztracenou ženskost a zmírňuje možné depresivní stavy.

Proč podstoupit rekonstrukci prsu?

Mastektomie pravděpodobně ovlivní to, jak vypadáte a jak se cítíte.  Ztráta jednoho nebo obou prsů je pro některé ženy těžší než pro ostatní.

Kdo může podstoupit rekonstrukci prsu?

Rekonstrukci prsu může podstoupit ta většina z vás, kterým byl odstraněn prs nebo jen jeho část. Rekonstrukci prsu mohou podstoupit pacientky po radioterapii.

Druhy rekonstrukce prsu

Existují různé možnosti rekonstrukce prsu po jeho celkovém, nebo částečném odstranění. Ne však každá operační technika rekonstrukce prsu je vhodná pro každou pacientku.

Proč podstoupit rekonstrukci prsu?

Operace rakoviny prsu určitým způsobem ovlivní to, jak vypadáte a jak se cítíte. Některé ženy snášejí těžší ztrátu prsu, resp. obou prsů než ostatní.

VÍCE INFORMACÍ ČASTÉ DOTAZY

Rozhodnutí podstoupit rekonstrukci prsu

Rozhodnout se zda podstoupit, a kdy podstoupit, rekonstrukci prsu závisí na vaší individuální situaci. Pouze vy s rodinou, přáteli a lékaři, které jste do rozhodování zahrnuli, víte jak rozhodnout, co je pro vás nejlepší. Čtěte více

Novinky z oblasti rekonstrukce prsu

Ondřej Měšťák – Twitter

Alternativy

Další léčebný postup po mastektomii určuje lékař. Pokud pro vás není rekonstrukce prsu vhodná, nabízejí se další možnosti.

Bez prsu

Lékař po mastektomii doporučuje další léčebný postup. Pokud se rozhodnete, že nechcete podstoupit následnou rekonstrukci prsu po mastektomii, měla byste o tom informovat svého ošetřujícího lékaře ještě před zákrokem.

Čtěte více

Epitézy

Jestliže se rozhodnete nepodstoupit rekonstrukci prsu, nebo vzhledem k dalším zdravotním okolnostem nejste vhodnou pro rekonstrukci prsu, můžete zvolit nošení prsní protézy.

Čtěte více

Operace

Většině žen přináší rekonstrukce prsu množství pozitiv. Mezi hlavní patří znovu nabytý pocit celistvosti a ženskosti. Podstatnou výhodou je zbavení se nutnosti nosit pro mnohé nepohodlné prsní protézy.

Průběh

Rekonstrukce prsu může být provedena ihned po mastektomii. Rekonstrukci prsu lze provést také několik měsíců nebo let po mastektomii.

Čtěte více

Příprava

Existuje mnoho věcí, na které by měla pacientka myslet před rekonstrukcí prsu.

Čtěte více

Rekonvalescence

Rekonvalescence po rekonstrukci prsu může trvat i několik týdnů. Vždy musí probíhat v souladu s pokyny ošetřujícího lékaře.

Čtěte více

Výsledky

Každá pacientka má jiná očekávání. Cílem je však vždy vytvořit prs, který má přirozený tvar a je přiměřeně symetrický se zdravým prsem.

Čtěte více

Rizika

Rizika spojená s každým chirurgickým zákrokem jsou různá a závislá na zdravotním stavu pacientky.

Čtěte více

Budoucí sledování

Velká část pacientek se po rekonstrukci prsu recidivy rakoviny neobává. U jistého procenta pacientek i po rekonstrukci prsu strach z možné recidivy existuje a obávají se tak výsledků pravidelných ročních kontrol.  

Čtěte více

Základní informace o rakovině prsu

Co je rakovina prsu?

Rakovina prsu je nádorové onemocnění postihující buňky mléčné žlázy. Nejrozšířenějším typem rakoviny prsu je duktální karcinom, který vzniká v mlékovodech směrem k bradavce. 

Čtěte více

Mastektomie

Je operace, při které se odstraní mléčná žláza. Je to jedna z forem léčby rakoviny prsu. Existuje několik typů odstranění mléčné žlázy v závislosti na druhu nádoru.

Čtěte více

Lumpektomie / Segmentektomie

Lumpektomie nebo segmentektomie je prs šetřící operace, při které se z prsu odebere tumor s ochranným lemem zdravé tkáně.

Čtěte více

Lymfedém

Ženy po operacích prsu a vyjmutí lymfatických uzlin z podpaží mají zvýšené riziko vzniku otoku horní končetiny, případně zbytku prsu a hrudníku. Tento otok se nazývá lymfedém.

Čtěte více

Genetické testování

Některé typy rakoviny, včetně nádoru prsu mohou být dědičné. Genetické testy nám proto nabízejí možnost vyloučení rizikových faktorů.

Čtěte více

Máte stále otázky?
Také se podívejte na zajímavé odkazy.